För att ge dig en bättre upplevelse använder vår webbplats några cookies. För att fortsätta besöket, acceptera vår cookie policy

Jag godkänner

Information om cookies

Vår webbplats använder verktyg, som cookies, för att analysera och förbättra din upplevelse. Du kan avsluta prenumerationen nedan:

Statistik

Vi använder verktyg som Google Analytics för att spåra nättrafiken och verifiera effektiviteten för vår webbplats.

Nödvändig

Cookies som behövs för viktiga tjänster och funktioner, som t.ex. inloggningsformulär, kundvagnintegration och åtkomstkontroll. Utan dem kan vår webbplats inte fungera korrekt och vi kan inte tillhandahålla några tjänster. Frånkoppling är inte tillgänglig.

Dessa inställningar sparas i 24 timmar

Måttlighet

Minderåriga personer/ungdomar

Minderåriga personer/ungdomar

Hur påverkas ungdomar fysiskt av alkohol?

Minderåriga personer bör inte dricka.

Eftersom ungdomar fortfarande utvecklas fysiskt är deras alkoholtolerans inte fullständigt utvecklad, vilket den är hos vuxna.

Unga löper därför särskilt stor risk att skadas av stort alkoholintag eftersom det påverkar deras tillväxt, hjärnans utveckling (alkoholintag i alla skeden före hjärnan är fullt utvecklad kan påverka hjärnans funktion negativt senare), näringsstatus och personlighetsutveckling.

!Binge drinking är särskilt farligt

Minderåriga personer/ungdomar

Vad har bristande mognad att göra med att dricka alkohol?

Ungdomar tar större risker än vuxna, samtidigt som de saknar erfarenhet och mognad att fatta beslut. Detta kan sammantaget leda till stora skador.
Den unga hjärnan är känslig för skador från alkohol och har lägre förmåga att lyssna på kroppens signaler om att det är dags att sluta dricka.
De höga förväntningar som många ungdomar har på alkohol i sociala sammanhang kan ibland utsätta dem för stora risker. Dessutom kan den konstanta förändringsprocessen och transformationen som ungdomar genomgår påverka såväl deras personlighet som deras kroppar och snabbt leda till ett psykiskt och fysiskt beroende av alkohol.

Minderåriga personer/ungdomar

Påverkas jag av hur min familj dricker?

Föräldratillsyn av alkoholkonsumtionen inom familjen kan ge ett verktyg för att skapa en dialog mellan barn och föräldrar om alkohol. Denna metod kräver att föräldrarna får stöd för att se till att de kan fungera som förebilder som endast visar upp måttliga dryckesvanor för sina barn. Dessutom ska alkoholkonsumtion endast ske vid lämpliga tillfällen och i måttliga mängder, till exempel genom att man dricker ett glas vin till maten.

Fakta

Fakta

Föräldrar bör vara goda förebilder och uppmuntra till måttliga och ansvarsfulla dryckesvanor.

Minderåriga personer/ungdomar

Åldersgräns för inköp eller drickande på offentlig plats

Lagarna i olika länder speglar regionala och kulturella skillnader. Rättsliga begränsningar för vid vilken ålder man får köpa alkohol varierar mellan olika länder och ligger vanligen mellan 16 och 21 år.