För att ge dig en bättre upplevelse använder vår webbplats några cookies. För att fortsätta besöket, acceptera vår cookie policy

Jag godkänner

Information om cookies

Vår webbplats använder verktyg, som cookies, för att analysera och förbättra din upplevelse. Du kan avsluta prenumerationen nedan:

Statistik

Vi använder verktyg som Google Analytics för att spåra nättrafiken och verifiera effektiviteten för vår webbplats.

Nödvändig

Cookies som behövs för viktiga tjänster och funktioner, som t.ex. inloggningsformulär, kundvagnintegration och åtkomstkontroll. Utan dem kan vår webbplats inte fungera korrekt och vi kan inte tillhandahålla några tjänster. Frånkoppling är inte tillgänglig.

Dessa inställningar sparas i 24 timmar

Om Wim

Våra värderingar och principer

Våra värderingar och principer

Wine in Moderation-värderingar

 • Måttlighet och ansvarsfullhet

  Måttlighet och ansvar präglar alla våra handlingar.

 • Mångfald

  Vi respekterar och välkomnar mångfald. Vi anpassar våra åtgärder så att de respekterar och tillgodoser kulturella identiteter och behov.

 • Trovärdighet

  Vi utgår alltid från det som är vetenskapligt bevisat, tar ansvar för våra handlingar och försöker alltid bli bättre.

 • Partnerskap

  Vi är öppna och vänliga. Vi bygger partnerskap med alla relevanta intressenter för att försöka nå gemensamma mål.

 • Hängivenhet

  Vi är hängivna och förbundna till att göra skillnad.

Våra värderingar och principer

Principer för Wine in Moderation

 • Den övervägande majoriteten av konsumenter dricker vin med måtta, men det finns en minoritet som missbrukar alkoholhaltiga drycker på sätt som kan vara till skada såväl för dem själva som för personer i deras närhet;
 • Ansvarsfulla och måttliga vinkonsumtionsvanor kan vara förenliga med en hälsosam livsstil;
 • Vin utgör en integrerad del av många livsstilar och kulturer runt om i världen;
 • Vinkonsumtionsvanorna varierar betydligt beroende på lokala traditioner, utbildning, kön, åldersgrupp och socioekonomiska faktorer. Initiativ för främjande av måttlighet bör därför anpassas efter behoven hos varje befolkning;
 • Initiativ för främjande av måttlighet bör bygga på sund forskning samt på sociala och kulturella aspekter;
 • Vinvärdekedjan för med sig ovärderliga sociala, kulturella, jordbruksmässiga, miljörelaterade och ekonomiska bidrag till olika regioner och länder;
 • Alla representanter för vinsektorn – i varje region och i varje steg av värdekedjan - har en roll att spela vad gäller att hitta det bästa sättet att informera om vikten av måttlighet och att bidra till minskningen av skador till följd av alkoholmissbruk och riskfylld alkoholkonsumtion.