För att ge dig en bättre upplevelse använder vår webbplats några cookies. För att fortsätta besöket, acceptera vår cookie policy

Jag godkänner

Information om cookies

Vår webbplats använder verktyg, som cookies, för att analysera och förbättra din upplevelse. Du kan avsluta prenumerationen nedan:

Statistik

Vi använder verktyg som Google Analytics för att spåra nättrafiken och verifiera effektiviteten för vår webbplats.

Nödvändig

Cookies som behövs för viktiga tjänster och funktioner, som t.ex. inloggningsformulär, kundvagnintegration och åtkomstkontroll. Utan dem kan vår webbplats inte fungera korrekt och vi kan inte tillhandahålla några tjänster. Frånkoppling är inte tillgänglig.

Dessa inställningar sparas i 24 timmar

Måttlighet

När ska du inte dricka?

När ska du inte dricka?

När ska du undvika att dricka?

Undvik att dricka och köra

Gravida kvinnor bör inte dricka alkohol

Minderåriga ska inte dricka

När ska du inte dricka?

I vissa fall är det också säkrast att inte dricka alls, bland annat:

  • när man tar läkemedel

  • på arbetsplatsen och när man hanterar maskiner

  • när man deltar i fritids- eller arbetsaktiviteter som kräver att man är mycket uppmärksam eller som kräver psykomotoriska färdigheter och koncentration (till exempel körning, vattenaktiviteter, hantering av maskiner)

  • personer som tidigare varit alkoholberoende eller personer vars familjebakgrund innefattar alkoholberoende.

Fakta

Fakta

Rådfråga din läkare om du är osäker.

När ska du inte dricka?

Undvik att dricka och köra

Precis som andra alkoholdrycker påverkar vinkonsumtion förmågan att utföra vissa aktiviteter, till exempel att köra bil. Alkoholintag påverkar förarens psykomotoriska funktioner och syn samt beteende och attityd.

Det bästa rådet är att inte dricka alkohol om du ska köra. Oavsett ska nationella gränser för alkoholhalt hos förare aldrig överskridas!

Läs mer
När ska du inte dricka?

Gravida kvinnor bör inte dricka alkohol

Gravida kvinnor bör inte dricka alkohol eftersom ingen gräns har fastställts för när alkohol är oskadligt för barnet. Alkoholintag under graviditet kan orsaka missbildningar hos embryot och barnet kan visa tecken på fosterskador av alkohol. Det kan även leda till fetalt alkoholsyndrom.

Läs mer
När ska du inte dricka?

Vinkonsumtion kräver mognad

Minderåriga personer bör inte dricka. Unga löper särskilt stor risk att skadas av stor alkoholkonsumtion eftersom det påverkar deras tillväxt, näringsstatus och personlighetsutveckling. De (negativa) effekterna av hög eller oansvarig alkoholkonsumtion är större hos unga. Det beror både på att de inte är färdigutvecklade fysiskt samt psykiska faktorer.

Läs mer