För att ge dig en bättre upplevelse använder vår webbplats några cookies. För att fortsätta besöket, acceptera vår cookie policy

Jag godkänner

Information om cookies

Vår webbplats använder verktyg, som cookies, för att analysera och förbättra din upplevelse. Du kan avsluta prenumerationen nedan:

Statistik

Vi använder verktyg som Google Analytics för att spåra nättrafiken och verifiera effektiviteten för vår webbplats.

Nödvändig

Cookies som behövs för viktiga tjänster och funktioner, som t.ex. inloggningsformulär, kundvagnintegration och åtkomstkontroll. Utan dem kan vår webbplats inte fungera korrekt och vi kan inte tillhandahålla några tjänster. Frånkoppling är inte tillgänglig.

Dessa inställningar sparas i 24 timmar

Om Wim

Historik

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
2007

Ett EU-forum för åtgärder

Det europeiska forumet European Alcohol and Health Forum (EAHF) skapas som en hörnpelare i EU-strategin för att stödja medlemsstaterna i en strävan att minska alkoholrelaterade skadeeffekter. Ett forum öppet för alla intressenter som är motiverade att bidra genom konkreta åtaganden.

2008

Den europeiska vinsektorn förenas under ett gemensamt program

Lansering av Wine in Moderation - Art de Vivre-åtagandet gentemot EAHF, av CEEV, COPA och COGECA och CEVI. Ett program för att förena EU:s vinsektor och sprida ett gemensamt budskap om måttlighet, med stöd i utbildning, vetenskaplig information och självreglering.

2009

Grunden läggs; utbildning, vetenskap, självreglering

Wine Information Council (WIC) – ett nätverk av vetenskapsmän – bildas för att bidra med en bredare spridning av objektiva vetenskapliga rön gällande vin, hälsa och sociala aspekter, med stöd av en vetenskaplig databas på nätet.

2011

Förnya och gå framåt

 • Wine in Moderation-åtagandet förnyas för ytterligare tre år, med nya och mer ambitiösa mål.
 • WiM Association skapas för att koordinera och rapportera om implementeringen av Wine in Moderation-programmet, och utvidga dess räckvidd och effekt över hela världen.
2012

Fokus på yrkesutbildning och konsumentmedvetenhet

Lansering av ett EU-finansierat partnerskapsprogram för utbildning (Leonardo Da Vinci-VET Art de Vivre-partnerskapsprogram) med nio parter från sju länder, för att fokusera på yrkesinriktad och professionell utbildning inom området vin, hälsa och sociala aspekter.

2013

Sydamerika välkomnar Wine in Moderation

 • Från ett europeiskt politiskt program till en internationell rörelse, Wine in Moderation öppnar upp för Sydamerika.
 • Argentina blir det första landet, från en omfattande lista med länder utanför Europa, som går med i Wine in Moderation-rörelsen.
2014

Ansvar och erkännande

 • Europaparlamentet ger erkännande åt vikten av Wine in Moderation i en rapport: “European gastronomic heritage: cultural and educational aspects” (2013/2181(INI)).
 • International Organisation of Vine and Wine (OIV) inkluderar Wine in Moderations träning för måttligt och ansvarsfullt drickande i läroplanen för yrkesutbildningen.
2015

Etablering av en global rörelse

WiM Association går med i International Organisation of Vine and Wine (OIV) som observatör och är det viktigaste inslaget vid 38th OIV Congress (Mainz, Tyskland).

2016

Tillväxt och handling

Munskänkarna blir den första konsumentorganisationen (27 000 medlemmar) som ansluter sig till WiM Association och koordinerar programmet i Sverige.

2017

Engagera, motivera och aktivera

Wine in Moderation lanserar ett centralt registreringssystem, med fokus på vingårdar och vinrelaterade företag, för att nå ökat deltagande och trovärdighet. Registrera dig här.

2018

Firar tio år, ser framåt

Wine in Moderation går med i UNWTO som ordinarie medlem och presenteras vid 3rd UNWTO Global Wine Tourism Conference.

2019

Ny varumärkesstrategi

Wine in Moderation lanserar en ny varumärkesstrategi och en ny visuell identitet.

1 12
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019