Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

O nás

Historie

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
2007

Forum EU

Založení Evropského fóra pro alkohol a zdraví jako jednoho z hlavních pilířů strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem.

2008

Spojení evropského vinařského sektoru k jednomu společnému závazku

Spuštění programu Wine in Moderation – Art de Vivre z iniciativy CEEV, COPA & COGECA & CEVI. Program, který spojuje vinařský sektor EU a šíří společné poselství o umírněné konzumaci, založené na osvětě, vědecky podložených informacích a sebekontrole.

2009

Základní pilíře: věda, vzdělání, ukázněnost

Založení Wine Information Council (WIC - Rada pro informace o víně) - skupiny vědců - za účelem rozšíření objektivních vědeckých poznatků z oblasti vinařské, zdravotní a sociální s využitím on-line vědecké databáze.

2011

Obnovení a pokračování

 • Závazek "Wine in Moderation/Víno zodpovědně" se prodlužuje na další 3 roky s novými a ambicióznějšími cíli.
 • Založení Asociace WiM, která bude koordinovat a informovat o uskutečňování programu Wine in Moderation/Víno zodpovědně a rozšíří jeho působnost a vliv po celém světě.
2012

Zaměření na odborné vzdělávání a informovanost zákazníků

Spuštění Programu partnerství v oblasti vzdělávání financovaného z prostředků EU (Leonardo Da Vinci-VET Art de Vivre partnerský program) s 9 partnery ze 7 zemí, který se zaměří na odborné a profesní vzdělávání v oblasti vína, zdraví a sociálních aspektů.

2013

Jižní Amerika vítá Wine in Moderation/Víno zodpovědně

 • Wine in Moderation/Víno zodpovědně se z evropského politického programu proměnilo v mezinárodní hnutí, které se otevírá Jižní Americe.
 • Argentina se stává první z početného seznamu mimoevropských zemí, která se připojila k hnutí Wine in Moderation/ Víno zodpovědně.
2014

Odpovědnost a uznání

 • Evropský parlament ve zprávě o "Evropském gastronomickém dědictví: kulturní a vzdělávací aspekty" (2013/2181(INI)) uznává význam Wine in Moderation/Vína zodpovědně.
 • Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) zařazuje školení Wine in Moderation/Víno zodpovědně o střídmém a zodpovědném pití do osnov odborného vzdělávání.
2015

Budování celosvětového hnutí

Asociace WiM se připojuje k Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) jako pozorovatel a je klíčovou součástí 38. kongresu OIV (Mainz, Německo).

2016

Růst a aktivita

Munskankarna se stává prvním spotřebitelským sdružením (27 000 členů), které se připojilo k Asociaci WiM a koordinuje program ve Švédsku.

2017

Zapojení, motivace a podpora

Program Wine in Moderation/Víno zodpovědně zavádí centrální registrační systém pro vinařství a vinařské podniky s cílem zvýšit účast a povědomí o něm. Registrace zde.

2018

Oslava 10 let a výhled do budoucna

Wine in Moderation/Víno zodpovědně se stává přidruženým členem Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a je představen na 3. celosvětové konferenci UNWTO o vinařské turistice.

2019

Nová strategie značky

Wine in Moderation/Víno zodpovědně představuje novou strategii značky a novou vizuální identitu.

1 12
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019