Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

ZODPOVĚDNĚ

Kdo a kdy by neměl pít

Kdo a kdy by neměl pít

Kdo a kdy by neměl pít:

VYHNĚTE SE ŘÍZENÍ POD VLIVEM

TĚHOTNÉ ŽENY BY NEMĚLY PÍT ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

NEZLETILÍ BY NEMĚLI PÍT

Kdo a kdy by neměl pít

V některých situacích je nepití alkoholu také nejbezpečnější volbou; patří sem např.:

  • při užívání léků

  • na pracovišti, při obsluze strojů

  • při rekreačních nebo pracovních činnostech, které vyžadují vysokou míru pozornosti, psychomotoriky a soustředění (např. při řízení auta, vodních aktivitách, obsluze těžkých strojů apod.)

  • osobám, které byly v minulosti závislé na alkoholu nebo osobám se závislostí na alkoholu v rodinné anamnéze.

FAKT

FAKT

Kdykoli máte pochybnosti, obraťte se na svého lékaře.

Kdo a kdy by neměl pít:

VYHNĚTE SE ŘÍZENÍ POD VLIVEM

Stejně jako u jiných alkoholických nápojů ovlivňuje konzumace vína schopnost vykonávat určité činnosti, například řídit vozidlo. Pití ovlivňuje psychomotorické funkce řidiče a jeho zrak, stejně jako na jeho chování. Nejlepší radou je vyhnout se pití alkoholických nápojů, pokud řídíte.

V žádném případě by neměly být překročeny limity výskytu alkoholu v krvi stanovené pro řidiče! Nezapomeňte, že v České republice je nulová tolerance konzumace alkoholu při řízení!

Více informací
Kdo a kdy by neměl pít

TĚHOTNÉ ŽENY BY NEMĚLY PÍT ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Těhotné ženy by neměly pít alkoholické nápoje, protože není stanovena žádná hraniční hodnota, při které alkohol dítěti neškodí. Konzumace alkoholických nápojů během těhotenství může způsobit malformace embrya a potomci mohou vykazovat příznaky účinků alkoholu na plod, nebo dokonce vést k fetálnímu alkoholovému syndromu.

Více informací
Kdo a kdy by neměl pít

KONZUMACE VÍNA VYŽADUJE DOSPĚLOST

Nezletilé osoby by neměly pít. Mladí lidé jsou obzvlášť vystaveni riziku v důsledku nadměrné konzumace alkoholu, protože alkohol narušuje jejich růst, příjem výživy a vývoj osobnosti. Negativní účinky nadměrné nebo nezodpovědné konzumace alkoholu jsou u mladých lidí mnohem výraznější. Je to způsobeno jak jejich fyzickou nezralostí, tak psychologickými faktory.

Více informací