Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

Kultura

Kultura vína

Víno se již od starověku postupně stávalo součástí života, kultury a výživy. Úloha vína jako kulturního symbolu se v průběhu času proměňovala a z důležitého zdroje výživy se stala kulturním doplňkem jídla a společenského setkávání. Vyvíjelo se také umění vinohradnictví a výroby vína; některé vinařské oblasti byly dokonce prohlášeny organizací UNESCO za světové dědictví.

Na této dlouhé cestě historií však zůstávalo neměnné spojení vína s gastronomií, historií, tradicí, původem, kvalitními místními produkty a příjemným prostředím.

Kultura vína

Udržitelná kultura vína

Postupem času se vyvíjely i návyky při pití alkoholu a dnes si zákazníci stále častěji vybírají kvalitnější vína, která si vychutnávají jako součást moderního, udržitelného a zdravého životního stylu.
Na rozdíl od přirozené kultury vína však v mnoha zemích pozorujeme znepokojivé trendy nadměrné konzumace alkoholu, zvláště pak fenomén opíjení se do němoty, které má závažné zdravotní, právní, ekonomické a sociální důsledky. Studie nicméně ukazují, že umírněná konzumace stále zůstává všeobecnou normou a jen menšina lidí pije víno nadměrně nebo nezodpovědně.