To offer you a better experience, our website uses some cookies. To continue the visit, please accept our cookie policy

I agree

Cookies information

Our site uses tools, such as cookies, to analyze and improve your experience. You can unsubscribe below:

Statistics

We use tools, such as Google Analytics, to track web traffic and verify the effectiveness of our site.

Necessary

Cookies required for essential services and features such as login forms, shopping cart integration and access control. Without them, our website cannot function properly and we cannot provide any services. Deactivation is not available.

These settings will be kept for 24h

Apie WiM

MŪSŲ STRUKTŪRA

Apie WiM

Mūsų struktūra

„Wine in Moderation“ yra unikali atsakingų vyno organizacijų koalicija, prie kurios prisijungė universitetai, valdžios atstovai ir vyno vartotojai visame pasaulyje, siekiantys diegti gerą savijautą ir harmoningą gyvenimo būdą bei puoselėti vyno kultūros paveldą.

Apie WiM

Mūsų struktūra

 • WiM asociacija

  WiM Asociacija yra tarptautinė asociacija, sudaryta iš vyno sektoriaus asociacijų ir pirmaujančių vyno įmonių, kuri centralizuotai koordinuoja WiM programą ir plečia jos pasiekiamumą bei poveikį visame pasaulyje.

 • WiM Nacionalinio Koordinatoriaus

  Kiekvienoje šalyje yra vienas ar daugiau WiM nacionalinių koordinatorių, kurie savo šalyse palaiko programos planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą ir atskaitingumą. WiM nacionaliniai koordinatoriai ir WiM rėmėjai (jų nariai, vyninės, asociacijos, institutai, mažmeniniai prekybinininkai ir kt.) vykdydami savo veiklą tampa programos vairininkais ir ryšio centrais savo šalyse ir regionuose, skleisdami žinią apie programą.

 • WiM Rėmėja

  WiM rėmėjai yra visi tie subjektai, kurie prisijungia prie programos savo šalyje ir aktyviai palaiko „Wine in Moderation“, vadovaujami savo šalies WiM nacionalinio koordinatoriaus. Jei norite prisijungti prie WiM programos kaip rėmėjas, paspauskite čia.

 • Įmonės ambasadorė

  Mūsų įmonės ambasadorės yra pirmaujančios vyno įmonės, palaikančios WiM pastangas pasaulyje ir konkrečiose šalyse, rodančios socialinės atsakomybės ir didelio atsidavimo pavyzdį. Šios pirmaujančios įmonės yra „Wine in Moderation“ ambasadorės. Įmonės ambasadorės glaudžiai bendradarbiauja su nacionaliniais koordinatoriais ir WiM asociacija ir vaidina svarbų vaidmenį WiM programoje. Jeigu nacionalinio koordinatoriaus nėra, veiksmų gali imtis įmonė ambasadorė: glaudžiai bendradarbiaudama su WiM asociacija ir jos koordinuojama, ji gali padėti įgyvendinti programą konkrečioje šalyje. Tapdamos įmonėmis ambasadorėmis pirmaujančios vyno įmonės dalyvauja konkrečioje, matomoje korporacijos socialinės atsakomybės programoje, sustiprindamos savo lyderystę vyno srityje daugiau negu 25 šalyse, kur jau veikia „Wine in Moderation“ programa.

 • CEEV - COMITÉ VINS

  CEEV yra WiM asociacijos įkūrėja, ES vyno pramonės ir prekybos atstovaujamasis profesinis organas. CEEV sukūrė ir prisiėmė WiM įsipareigojimą.

 • Partneris

  Partnerystė yra programos pagrindas. Asocijuotais partneriais gali tapti svarbiausi tarptautinės vyno vertės grandinės veikėjai ir tarptautinės įvairių suinteresuotų šalių atstovaujančiosios grupės. Partneriai palaiko programos plėtrą ir idėjos sklaidą skirtingose vyno vertės grandinės dalyse ir tarptautiniu lygiu. Pirminės partnerystės išsivystė į platesnius tinklus, sukurdamos daugiau partnerysčių vietiniu ir nacionaliniu lygiu ir paskatindamos norą veikti šveitimo srityje, idant būtų užkirstas kelias neatsakingai komunikacijai, prekybai ir vartojimui.