Associated Partners

Vinexpo

Vinexpo har organiserat vin- och spritevenemang och har fungerat som branschens internationella partner sedan den grundades av Bordeaux Girondes handelskammare år 1981. Genom sin 35 års B2B-erfarenhet har koncernen utvecklat en djupgående förståelse av marknaden och etablerat starka relationer med nyckelföretag över hela världen. Den driver utställningar på fem olika platser (Bordeaux, Hong Kong, Tokyo, New York och snart Paris) och en turné-show (Vinexpo Explorer). Vinexpo täcker de tre kontinenterna med högsta konsumtionsnivåer och fortsätter att vara marknadsledare för vin- och spritarrangemang, samt en referenspunkt för både producenter och köpare.

Vinexpo

2 cours du XXX Juillet

33074 Bordeaux Cedex
France

www.vinexpo.com

From 29/05/2018 to 31/05/2018
Wine in Moderation at Vinexpo Hong Kong
Location:
It is in the frame of Vinexpo Hong Kong, that Vinexpo launched its first Wine in Moderation action. With the aim of raising knowledge on wine, health and responsible drinking while also raising the significance of social responsibility in the alcoholic beverage industry, Vinexpo Hong Kong distributed Wine in Moderation postcards. The postcards wer [...]
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail