National WIM Coordinators

Instituto Nacional de Vitivinicultura - Vinos del Uruguay

Instituto Nacional de Vitivinicultura - Vinos del Uruguay (härmed kallad INAVI) är den myndighet som ansvarar för vinodlingspolitiken i landet sedan 1987. INAVI är en offentlig-privat enhet med i sin styrelse 8 styrelseledamöter, inklusive företrädare för ministerierna för jordbruk (ordförande), industri och ekonomi samt nationella och regionala sammanslutningar av producenter och vinodlare. Som väktare för landets vinindustri spelar INAVI en nyckelroll i branschens prestanda genom strikt kvalitetskontroll, forskning och utveckling samt marknadsföring och utbildning, med inriktning på lokala och internationella konsumenter.

INAVI

Dr. Pouey 463 esq. Canelones
Las Piedras / Canelones
-Uruguay-
C.P : 90200
T: (598) 2364 34 86 ext. 145
www.inavi.com.uy

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail