Associated Partners

The Mediterranean Diet Foundation

The Mediterranean Diet Foundation (härmed efter "FDM") är en ideell organisation som bildades 1996 för att skapa samarbete mellan offentlig och privat sektor dvs mellan företag och offentliga institutioner. Dess mål är att främja Medelhavsdieten som en hälsosam livsstil som respekterar miljön och utveckla samarbete med andra institutioner, forskningscenter och universitet, företagsorganisationer på nationell eller internationell nivå.

Med sin verksamhet bidrar FDM till att skydda Medelhavets livsstil och vanor som matlagning, näring och regelbunden fysisk aktivitet som har varit till stort intresse för forskare de senaste decennierna eftersom den lär förebygga många sjukdomar.


FDM främjar forskning om Medelhavsdieten i förhållande till dess hälsosamma, historiska, kulturella, kulinariska, jordbruks- och miljövänliga aspekter. Dessutom sprider den resultaten av studierna och främjar Medelhavsdieten bland olika befolkningsgrupper.

FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA

Johann Sebastian Bach, 28

08021 BARCELONA
Spain

http://dietamediterranea.com/
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail