Hur Vi Fungera

Programmets aktörer och styrning

Wine in Moderation-programmets värderingar och principer stakar ut vägen för dess ledning. Wine in Moderation är ett gemensamt program som samordnas centralt och genomförs nationellt. Det kan anpassas efter lokala behov med respekt för kulturell mångfald.

Den internationella samordningen bedrivs av den ideella föreningen WiM Association.

I varje land finns det en eller flera nationella samordnare för WiM som stödjer programmets planering, samordning, genomförande och ansvarighet i respektive land. Tillsammans med WiM - supportrarna som deltar i programmet på nationell nivå, stödjer de en vinkultur som inspirerar till en hälsosam livsstil och bidrar samtidigt till en minskning av alkoholrelaterade skador.


Initiativ som genomförs på internationell ochnationell nivå stöds av ett flertal ambassadörföretag – ledande vinföretag som föregår med gott exempel genom sitt ledarskap inom samhällsansvar samt sina omfattande bidrag.

Partnerskap är nyckeln till programmet

Nyckelaktörer i den internationella vinvärdekedjan och representativa organ för olika aktörer kan delta i programmet som samarbetspartners och även som Observatörer. De följer programmets värderingar och principer och stödjer aktivt dess genomförande på nationell och lokal nivå.

Ta reda på mer om programmets olika aktörer på följande sidor.

Rörelsen för samhällsansvar inom vinsektorn

.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail