Wine in Moderation – Art de Vivre är ett internationellt program för vinsektorn för att främja hälsosamma livsstilar och välbefinnande, samt för att bidra till en minskning av alkoholbetingade skador.

Programmet utgår från vetenskapliga belägg, utbildning och självreglering i syfte att organisera och stärka hela den internationella vinvärdekedjan, genom att öka medvetenheten och kunskapen om ansvarsfulla dryckesvanor och måttlig vinkonsumtion.

Vår vision
För en hållbar vinkultur

-- |
Wine in Moderation Commitment
European Commission

In the framework of the EU Public Health policy and for the first time ever, the European Commission adopted in October 2006 a specific EU Strategy to Support Member States in reducing alcohol-related harm.

-- |
Growing Social Responsibility Movement

When the Wine in Moderation Programme was launched in 2008, it was a big step for the wine sector. For the first time, all relevant actors within the European wine industry had come together to develop a comprehensive programme to promote responsibility and moderation in wine consumption.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail