Wine In Moderation

Wine in Moderation – Art de Vivre är ett internationellt program för vinsektorn för att främja hälsosamma livsstilar och välbefinnande, samt för att bidra till en minskning av alkoholbetingade skador.

Programmet utgår från vetenskapliga belägg, utbildning och självreglering i syfte att organisera och stärka hela den internationella vinvärdekedjan, genom att öka medvetenheten och kunskapen om ansvarsfulla dryckesvanor och måttlig vinkonsumtion.

Vår vision
För en hållbar vinkultur

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail