WiM Supporters

WiM-supporters är alla de enheter som deltar i programmet på nationell nivå, följer programmets principer och värderingar och stödjer dess genomförande med hjälp av den nationella samordnaren i respektive land.

Alla aktörer: företag, sammanslutningar, akademier, institut, organisationer i det civila samhället och myndigheter som har direkt eller indirekt samband med vinsektorns värdekedja och som vill vara med i programmet Wine in Moderation utan att nödvändigtvis ha en ledande roll, är välkomna som WiM supporters.


En WiM supporter agerar inom sitt verksamhetsområde, uppmuntrar till måttlighet och ansvar vad gäller vinkonsumtion och stödjer programmets uppdrag och mål.

Hur blir man WiM supporter?

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail