WiM Nationella Samordnare

En representativ förening inom vinsektorn kan anmäla sig till WiM som nationell samordnare för programmet Wine in Moderation.

De nationella samordnarna är vinsektorns representationsorgan och ansvarar för planering, genomförande, samordning och rapportering av programmet Wine in Moderation i sina respektive områden.

Genom att vidta WiM-åtgärder men också genom att uppmuntra sina nationella intressenter (WiM Supporters) att vidta WiM-åtgärder och sprida budskapet Wine in Moderation - Art de Vivre, är den nationella samordnarnen programmets drivkraft och kontaktpunkt i sitt respektive område.


Dessutom, så har programmets nationella samordnare tillstånd att använda och vidare tillåta användning av WIM logotyp i sitt respektive land, enligt WIM TM Regulation of Use.


Om du är en nationell vinförening och vill lansera programmet Wine in Moderation i ditt land, kan du skicka oss information om din förening, dess representativitet, och varför du vill bli WIM samordnare i ditt land. Kontakta oss här!

Världen
Europa
  • Nationella Wine in Moderation programmet
  • WIM Aktiviteter

Välj ett land

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail