WiM Association

WiM Association
WiM Association är en internationell ideell förening som grundades av föreningar inom vinsektorn samt ledande vinföretag, och som bedriver central samordning av programmet Wine in Moderation samtutvidgar dess räckvidd och genomslagskraft runt om i världen.Sammaslutningens struktur

ORDINARIE MEDLEMMAR


CEEV: CEEV är grundare och medlem av WiM Association, representationsorganet för EU's industri och handel på vinområdet, samt Wine in Moderation åtagandets skapare och ägare.

Ambassadörföretag: Genom sitt ledarskap, sitt åtagande på samhällsansvarsområdet samt sina anmärkningsvärda vinmärken sprider de Wine in Moderations budskap om art devivre över världen, samt stödjer genomförandetav programmet Wine in Moderation.

Vinföreningar: De nationella samordnarna är vinsektorns representationsorgan och ansvarar för planering, genomförande, samordning ochrapportering av programmet Wine in Moderation i sina respektive områden.

OBSERVATÖRER

Alla ekonomiska enheter som vill gå med i sammanslutningen WiM men som inte kan bli ordinarie medlemmar, kan ansöka om att delta som observatörer.

Ansökningarna bedöms och om observatören godkänns, undertecknas ett samförståndsavtal som definierar dess ansvar och eventuella avgifter.

Om du vill anmäla dig till WiM och aktivt påverka programmet Wine in Moderation, vänligen kontakta oss.


WiM Association

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail