Vin: en måttfull kultur


Vin har utvecklats som en del av livet, kulturen och dieten sedan urminnes tider. Som en kulturell symbol, har vinets betydelse utvecklats över tid, från en viktig näringskälla till ett kulturellt komplement till mat och gemytlighet som är förenligt med en hälsosam livsstil.


Konsten att odla och producera vin har också utvecklats. Men i denna långa historiska process, är fortfarande en sak oförändrad och har aldrig försummats; associationen mellan vin och gastronomi, historia, tradition, ursprung, lokala kvalitetsprodukter och sociala sammanhang.


Kulturell uppskattning av vin återspeglar mångfalden i vinregioner, savoir-vivre och kulinariska vanor. Kvalitetsprodukter uppmanar till måttliga konsumtionsmönster, eftersom det bara är genom att smaka på vin långsamt som dess unika och komplexa smak och karaktär kan uppskattas fullt ut.


Vinsektorn och dess ekonomiska aktörer spelar en viktig roll i samhället, ekonomin, jordbruket och miljön. Vinregioner över hela världen producerar en oändlig variation av fantastiska produkter. Medan vin förblir en naturprodukt, har tekniska innovationer lett till bättre hygien och kontroll av produktionsprocessen och bidragit till produktion av vin som anpassats för nutida konsumenters smak. Även om den totala konsumtionen av vin är mindre idag, väljer konsumenterna alltmer viner av högre kvalitet som kan avnjutas med måtta som en del av en modern, hållbar och hälsosam livsstil.

Däremot, i motsats till den inneboende vinkulturen, upplever många länder trender i alkoholmissbruk , särskilt i samband med så kallad berusningsdrickande i en viss socioekonomisk åldersgrupp, med stora hälsorelaterade, juridiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Trots skillnaderna i konsumtion världen över, så förblir måttlig konsumption den allmänna normen enligt olika studier; endast en minoritet av människor missbrukar vin.


Genom att erkänna hälsoriskerna och de negativa sociala och ekonomiska konsekvenser som kan orsakas av alkoholmissbruk, måste dagens vinkultur omfatta ett gemensamt åtagande i syfte att säkerställa att ansvarig och måttlig alkoholkonsumtion förblir den sociala normen.


"Ansvarsfull och måttlig konsumtion av vin skall främjas: "vin uppskattas endast med måtta"

1.Culture
Wine: A culture of Moderation

Wine has evolved as part of life, culture and diet since time immemorial. As an enduring cultural symbol of fine life, the role of wine has evolved over time, changing from an important source of nutrition to a cultural complement to food and conviviality compatible with a healthy lifestyle.

The art of viticulture and winemaking has also evolved. Nevertheless, in this long historical path, one thing remains unchanged and has never been neglected; the association of wine with gastronomy[A1] , history, tradition[A2] , origin, local quality products and dignified social settings.

Cultural appreciation of wine reflects the diversity of the wine regions[NF3] , the savoir-vivre and culinary habits. Quality products incite moderate consumption patterns, as it is only by savouring wine moderately and slowly that its unique complex flavours and character can be fully appreciated and enjoyed.

The wine sector and its economic operators, bring an invaluable economic, social, agricultural and environmental contribution. Wine regions [A4] across the world produce an endless variety of superb products. While wine remains a natural product, technological innovations [A5] have provided better hygiene and control of the production process, contributing to the production of wines suited to contemporary consumers' palate. Today, with the overall consumption of wine declining, consumers increasingly choose higher quality wines to be enjoyed in moderation as part of a modern, sustainable and healthy lifestyle.

However, in contrast to the inherent culture of wine, many countries are experiencing concerning trends in alcohol misuse, especially related to so-called binge drinking amongst a particular socio-economic and age group, with major health, judicial, economic and social implications. Despite the differences in consumption witnessed worldwide, studies show moderate consumption remains the general norm; only a minority of people misuse the high-quality beverage that is wine.

Recognising the health dangers and the negative social and economic consequences that can be caused by the misuse of alcoholic beverages and the fact that responsible consumption patterns of wine are perfectly compatible with a healthy lifestyle, today’s culture of wine must include a common stakeholder commitment to ensuring that responsible and moderate drinking remains the social norm.

"Responsible and moderate consumption of wine must be promoted: wine is only appreciated to its fullest in moderation.[A6] "


[A1]Link: Food

[A2]Link: History & Tradition

[NF3]Link Regions

[A4]Link: Regions

[A5]Link: Technology & Innovation

[A6]Link: Moderation

04/07/2015 |
Unesco list welcomes Champagne and Burgundy
Unesco World Heritage

The famous vineyards and cellars of Champagne and Burgundy were added to the famous Unesco World Heritage List last 4 July joining other wine regions already included on the list.

01/07/2014 |
The legacy of wine in Argentina
Establecim Antonio Tomba The production and consumption of wine in Argentina dates back to over four hundred years ago when the first specimens of Vitis vinifera were brought to the Americas by the Spanish colonizers in the early 16th century.
25/06/2014 | Culture
Italian wine region of Piedmont is added to the UNESCO World Heritage List
The heart of Piedmont is one of the latest United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage List sites. The recognized area, which counts around 25,000 acres, includes Barolo, Barbaresco, Nizza Monferrato and Barbera, the “infernots” of Monferrato, Canelli and Moscato d’Asti and the castle of Grinzane Cavour.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail