Regelbunden måttlig vinkonsumtion har förknippats med flera hälsofördelar. Risken ökar med varje glas som överskrider måttlighet!

Att dricka mer än de rekommenderat ger inte fler fördelar utan större skadeverkningar! Denna allmänt accepterade koppling är representerad i J-kurvan (J-format samband mellan risk för dödlighet och alkoholkonsumtion).

J-curve

Fördelarna med en måttlig vinkonsumtion


I hela den utvecklade världen, är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken och står för upp till 50% av alla dödsfall. Vetenskapliga studier visar att när man konsumerar måttliga mängder av alkoholhaltiga drycker, minskar dödligheten orsakad av kranskärlssjukdom, samt av andra orsaker med 25-30% hos medelålders personer, främst hos män äldre än 40 år och hos postmenopausala kvinnor.


Måttliga vindrickare har en lägre dödlighet än de som avstår eller dricker mycket. Denna allmänt accepterade koppling är känd som J-kurva. Den relativa risken att dö är lägst bland människor som dricker lätt till måttligt större bland nykterister . Risken ökar med varje glas som överstrider måttlighet. Således, kan lätt till måttlig konsumtion anses vara bra för hälsan under vissa omständigheter. Däremot, att dricka mer än enligt riktlinjerna kommer inte att ge fler fördelar, utan större skadeverkningar!


Riskerna med överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker

Överdriven alkoholkonsumtion medför riskfaktorer som ökar med mängden konsumerad alkohol. Det är därför viktigt att förhindra missbruk. Missbruk av alkoholhaltiga drycker är förknippad med en rad kroniska sjukdomar som minskar livskvaliteten . Dessa inkluderar högt blodtryck, kardiovaskulära problem, levercirros, alkoholberoende, olika former av cancer, alkoholrelaterade hjärnskador och en rad andra problem.


Förutom mängden alkohol är också dryckesvanor viktiga. Resultaten från en metaanalys och från andra studier stöder att berusningsdrickande är skadligt för hjärthälsan. Författarna drar slutsatsen att det är bäst att undvika berusningsdrickande - inte bara på grund av möjliga hjärteffekter, utan också på grund av mer omedelbara risker som olyckor och våld.

Förutom hälsofrågor kopplade till överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker, finns det också sociala konsekvenser, både för den som dricker och för andra i samhället. Konsekvenserna är till skada för familjemedlemmar (inklusive barn), vänner och kollegor, men också andra.

För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.com

Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angående dina dryckesvanor.
27/10/2013 | Måttlighet
Wine and Heart: How does it work?
Glass of red wine

Moderate consumption of alcoholic beverages is associated with lower levels of coronary heart disease.

04/10/2013 | Måttlighet
French paradox
Glass of red wine

The term French paradox refers to the observation that while both the French and Americans have a diet high in saturated fats, smoke cigarettes and exercise little - all risk factors for cardiovascular disease - the French have a significantly lower risk of getting cardiovascular disease than the Americans: 36% compared to 75%.

03/10/2013 | Måttlighet
J-curve
J-curve Moderate wine drinkers have a lower risk to die from any cause (lower total mortality risk) than those who abstain or drink heavily. This widely accepted association is known as the J-curve.

www.wineinformationcouncil.eu
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail