I vissa situationer och bland vissa befolkningsgrupper, bör alkoholhaltiga drycker undvikas:
  • För barn och ungdomar under 18 år, är det säkraste alternativet att inte alls dricka alkohol
  • För kvinnor som är gravida, planerar att bli gravid eller ammar, är det säkraste alternativet att inte alls dricka alkohol
  • Tidigare alkoholberoende individer eller de med en familjehistoria av alkoholberoende.

I vissa situationer, är det säkraste alternativet att inte alls dricka alkohol; Detta inkluderar:
  • på arbetsplatsen,
  • när de deltar i fritids- eller yrkesmässig verksamhet som kräver en hög grad av uppmärksamhet, psykomotoriska färdigheter och koncentration (t.ex. körning, vattenaktiviteter, användning av maskinell utrustning, etc.)
En rad personer kan behöva söka professionell rådgivning angående sina dryckesvanor på grund av möjliga interaktioner och skadliga effekter, såsom; personer som tar mediciner; personer med alkoholrelaterade eller andra fysiska förhållanden som försämras eller påverkas av alkohol; personer med psykisk ohälsa.

Undvik alkohol vid körning

Som med alla andra alkoholhaltiga drycker, påverkar vin förmågan att utföra vissa uppgifter, som att köra. Att dricka ger följder för förarens psykomotoriska funktioner och synintryck, samt för dennes beteende och attityd. Det bästa rådet är att undvika att dricka alkoholhaltiga drycker när du kör. I vilket fall som helst bör promillegränsen som fastställts för förare aldrig överskridas!
(läs mer)


Gravida kvinnor bör undvika alkohol

En hög alkoholkonsumtion under graviditeten kan leda till skador på fostret och till och med leda till fetalt alkoholsyndrom. Man har inte kunnat bevisa att även en liten mängd alkohol under graviditet inte leder till möjliga fosterskador. Därför bör alkohol undvikas helt under graviditet.
(läs mer)


Vinkonsumtion kräver mognad: minderåriga personer bör inte dricka

Minderåriga personer bör inte dricka då de löper särskilt större risk för skador orsakade av alkoholkonsumtion. Effekterna av alkoholmissbruk är tydligare hos unga människor. Detta beror både på deras fysiska omognad och psykologiska faktorer och att de växer sämre och den personliga utvecklingen hämmas.
(läs mer)


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu
Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail