Värderingar Och Principer

Wine in Moderation värden
Wine in Moderation principer

  • Den övervägande majoriteten av konsumenter dricker vin med måtta, men det finns en minoritet som missbrukar alkoholhaltiga drycker på sätt som kan vara till skada såväl för dem själva som för personer i deras närhet.
  • Ansvarsfulla och måttliga vinkonsumtionsmönster kan vara förenliga med en hälsosam livsstil.
  • Vin är en integrerad del av många livsstilar och kulturer runt om i världen.
  • Vinkonsumtionsmönster varierar betydligt beroende på lokala traditioner, utbildning, kön, åldersgrupp och socioekonomiska faktorer. Initiativ för främjande av måttlighet bör därför anpassas efter behoven hos varje befolkningsgrupp.
  • Initiativ för främjande av måttlighet bör bygga på välunderbyggd forskning samt på sociala och kulturella aspekter.
  • Vinvärdekedjan för med sig ovärderliga sociala, kulturella, jordbruksmässiga, miljörelaterade och ekonomiska bidrag till regioner och länder.
  • Alla representanter för vinsektorn – i varje region och vid varje steg av värdekedjan har en roll att spela vad gäller att hitta det bästa sättet att informera om vikten av måttlighet och att bidra till minskning av skador till följd avalkoholmissbruk och riskfylld alkoholkonsumtion.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail