Uppmuntra Till Måttlighet Och Ansvar

Öka medvetenheten och kunskapen om dryckesmönster som är förenliga med en sund livsstil och inspirera till välbefinnande


Art de Vivre kampanjer

Inspirerade av vinets kulinariska och kulturella arv för att främja måttlighet och ansvar i vinkonsumtion som en kulturell och social norm.

Konsumentinformation

Tillgängliggöra vetenskapligt belagd information för att hjälpa konsumenterna att göra ansvarsfulla val som är förenliga med en sund livsstil.


Genom att verka för en måttlig och ansvarstagande vinkonsumtion, bidrar vinsektorn till att förhindra alkoholmissbruk genom att hjälpa vinkonsumenter att fatta ansvarsfulla och välgrundade beslut i syfte att stödja en hållbar och hälsosam livsstil.

Huvudsyftet med programmet Wine in Moderation är att sammanföra hela vinsektorn kring ett gemensamt budskap som talar till alla vinkonsumenter över gränser, generationer och kön oavsett var och när de konsumerar vin.

Detta budskap är enkelt men kraftfullt och stöds av hela vinsektorn:

"Vin, uppskattas endast med måtta".

Nyckelinslagen i det gemensamma budskapet delges genom informationskampanjer, "Art de vivre" utbildning, målriktat kommunikationsmaterial , osv.

Målet är att informera konsumenterna och främja den kulturella förändringen som gör måttlighet modernt, genom att:

  • utbilda konsumenter att uppskatta vin på ett måttligt och ansvarsfullt sätt, som en del av en hälsosam livsstil;
  • ge välavvägd information och bekanta konsumenterna med riskerna med alkoholmissbruk och fördelarna med måttlig konsumtion av vin så att de kan fatta välgrundade och ansvarsfulla beslut.

Nationella kampanjer planeras och genomförs av Wine in Moderations nationella samordnare i samarbete med andra nationella intressenter och inspireras av den lokala kulturen och behoven samt den befintliga lagstiftningen. De anpassas efter specifika händelser och kan utvecklas i olika former (bred, skräddarsydda, online / offline, TV, etc.).

De senaste åren har många skräddarsydda kampanjer på nationell nivå utvecklats inom ramen för programmet Wine in Moderation. Om du är nyfiken på att upptäcka eller återupptäcka dessa kampanjer, ta en titt på dem i våra relaterade artiklar eller här.

29/11/2016 | Måttlighet
Wim encourages moderation on the radio
KVNW radio Dutch local radios show interest in the responsible drinking message.
08/10/2015 |
Wim over wijn - a multichannel campaign to encourage moderation and responsibility
Canva of images from the launch of the Wim over wijn campaign

The Hague, 8 October 2015 – In the frame of their recent membership to the Wine in Moderation -Art de Vivre (WIM) Association, the KVNW (the Dutch association of wine merchants) launched their first multi-channel campaign: “Wim over Wijn”.

18/11/2013 |
QUIEN SABE BEBER, SABE VIVIR - Phase II
Ambassadors of the campaign

The 2nd phase of the broad & successful campaign in Spain was presented on November 18th 2013 in Barcelona with the participation of prestigious ambassadors and senior representatives.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail