Uppdrag för programmet Wine in Moderation
Organisera aktiviteter - Wine in Moderation

Rörelsen för samhällsansvar


Erbjuda en gemensam referenspunkt som förenar hela den internationella vinvärdekedjan och främjar dess roll i kampen mot alkoholbetingade skador.
Stärka yrkesverksammas roll - Wine in ModerationStärka yrkesverksammas roll inom vinindustrin och främja ansvarsfull affärspraxis

Yrkesutbildning

Utbilda yrkesverksamma för att öka deras kunskap och kompetens inom områdena vin, hälsa och sociala aspekter.


Ansvarsfull affärskommunikation

Främja och genomföra självreglerande praxis för att säkerställa att affärskommunikation på vinområdet sker på ett ansvarsfullt sätt.


Vetenskaplig dokumentation

Göra relevant och robust evidensbaserad vetenskaplig information tillgänglig, i syfte att säkerställa trovärdighet, förbättra åtgärder och underlätta dialogen om vin, hälsa och sociala aspekter.


Uppmuntra till måttlighet och ansvarsfullhet - Wine in Moderation

Öka medvetenheten och kunskapen om dryckesvanor som är förenliga med en hälsosam livsstil och främjar välbefinnande


Art de Vivre-kampanjer
Inspirerade av det kulinariska och kulturella vinarvet, i syfte att förespråka måttlig och ansvarsfull vinkonsumtion som kulturell och social norm.


Konsumentinformation
Göra evidensbaserad information tillgänglig, i syfte att hjälpa konsumenter att göra ansvarsfulla val som är förenliga med en hälsosam livsstil.

-- |
Vocational education

It is vital to inform, educate and raise awareness on harmful alcohol consumption in order to develop and increase knowledge about appropriate consumption patterns in our societies.

-- |
Responsible Commercial Communication

Advertising and commercial communication can be an important tool for producers and companies in helping improve market share, secure customer loyalty and provide the public with product information. At the same time, producers and companies must carry out commercial communications with consideration for the legitimate economic interests of consumers and their right to information and freedom of choice.

-- |
Information Campaigns

By assuming leadership in urging moderation and responsibility in wine consumption, the wine sector helps prevent alcohol abuse and misuse by enabling young people and adults to make responsible and informed decisions to support a sustainable lifestyle.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail