Stärka Yrkesverksamma

Stärka yrkesverksamma i vinbranschen och främja ansvarsfullt företagandeYrkesutbildning

Utbilda yrkesverksamma i syfte att förbättra kunskapen och kompetensen om vin, hälsa och sociala aspekter.


Med utbildning som ledstjärna för programmet Wine in Moderation, har seminarier, utbildningsprogram och interna utbildningar utvecklats av Wim i syfte att öka vinspecialisternas kunskaper och kompetens. Målet är att hjälpa dem och deras kunder att göra välgrundade och ansvarsfulla val som ar förenliga med en hälsosam livsstil och att minska missbruk av alkoholhaltiga drycker.


Enligt Wine in Moderations principer, genomförs utbildningsprogram på nationell nivå som kan skräddarsys för att bättre ta itu med särskilda nationella och professionella gruppers behov. Partnerskap med specifika aktörer i vinvärdekedjan gör det möjligt att inkludera fler utbildningar om ansvarsfull förbrukning i läroplanerna för yrkesverksamma i vinbranschen (chefer, oenologer, sommelierer, hotell-och restauranganställda, osv.).

Med hjälp av WIM, syftar programmet till att införa en utbildningsmodul för ansvarsfull vinkonsumtion (ansvarsfull servering, försäljning och kommunikation) i utbildningsplanen för nyckelpersoner i vinbranschen och erbjuda innovativa utbildningsmetoder och verktyg.

Ett av de projekt som i hög grad bidrog till denna plan var VET Art de Vivre Partnership, som finansieras av Europeiska kommissionen (Leonardo da Vinci-programmet).

Lär dig mer om programmet VET art de vivre partnership och dess innovativa verktyg.


Ansvarsfull kommerciell kommunikation

Främja och genomföra självreglering för att säkra en ansvarsfull kommerciell kommunikation av vin.


Reklam och kommerciell kommunikation kan vara ett viktigt verktyg för producenter och företag i försöken att förbättra marknadsandelar, säkra kundlojalitet och förse allmänheten med produktinformation.


Det är viktigt att konsumenternas ekonomiska intressen och rätt till information och valfrihet tas i beaktande i all kommerciell kommunikation.


Kommunikationsnormer för vin

Den traditionella presentationen och kommunikationen av vin bidrar till måttlig konsumtion. Kommersiella meddelanden om vin måste följa gällande regler och självreglerande koder, oavsett innehåll, spridningsmedium och form.


Vinsektorn har åtagit sig ett socialt ansvar gentemot konsumenterna och samhället genom att medverka till ansvarsfull vinreklam och utforma kommerciell kommunikation för vinprodukter på ett sätt som inte leder till skadlig konsumtion.


Vinsektorn har etablerat kommunikationsnormerna för vin, med hänsyn till vinsektorns specifika särdrag, med fokus på att:

  • Förstärka den traditionella presentationen, kommunikationen och tillgängligheten av vin för konsumenterna som ett sätt att främja måttlighet och ansvar;
  • Se till att affärskommunikation av vinprodukter inte uppmuntrar till överdriven konsumtion eller missbruk av något slag.


Dessa normer fastställs i en uppsättning av grundläggande principer i samklang med gällande lagstiftning och med de krav som god affärssed ställer, samt tillhandahåller riktlinjer för tillämpningen av bästa praxis genom nationella självreglerande mekanismer och företagskoder.


För mer information om lagstifningsramen för affärskommunikation ta en titt på "Kommunikationsnormer för vin".


Uppmuntran till ansvarsfull kommunikation

Parallellt med fastställandet av kommunikationsnormerna för vin och deras genomförande på nationell nivå genom ett självregleringssystem för sektorn, så har ytterligare aktiviteter också inletts i samarbete med aktörer inom den bredare vinvärdekedjan för att främja och utbilda om ansvarsfull kommunikation.


Born Digital Wine Awards brought to you by Wine in ModerationÅr 2015, stödde WIM lanseringen av vinkommunikationspriset "Born Digital Wine Awards av Wine in Moderation (BDWAbyWIM)", för att främja en positiv vinkultur i kommunikationsvärlden och motivera vinskribenter och kommunikatörer att ytterligare uppmuntra till ansvar och måttlighet i kommunikationen av vin.

Prisutdelningen organiseras varje år, har fått erkännande av berömda vinpersonligheter och har välkomnat bidrag från mer än 20 länder runt om i världen på 6 olika språk.


För att ytterligare främja de vägledande principerna för ansvarsfull kommunikation, har WiM inlett ett samarbete med International Federation of Wine and Spirits Writers.


Vetenskaplig dokumentation


Tillhandahålla relevant och robust vetenskaplig information för att säkra trovärdighet, förstärka insatser och underlätta dialogen.


Wine Information Council WebsiteVetenskapliga rön har alltid haft en viktig roll i programmet Wine in Moderation. Wine Information Council (WIC) bildades 2009 och har sedan dess upprätthållit en plattform som mappar, samlar, väljer (ANZFA kriterier) och sprider objektiv vetenskaplig information, underlättar dialogen mellan forskare, ökar medvetenheten och kunskapen bland yrkesverksamma i vinbranschen och förbättrar programmets kommunikation och aktiviteter.


WICs rådgivande grupp, en grupp bestående av kända forskare som möts regelbundet, ger råd om de senaste vetenskapliga frågorna och lägger fram förslag om vetenskaplig dokumentation om programmet Wine in Moderation.


För mer information om de senaste vetenskapliga rönen, besök www.wineinformationcouncil.eu och sök i den centrala databasen som samlar relevanta studier om hälsa och sociala och kulturella aspekter av vinkonsumtion.

-- |
Training for Sommelier Profession
Sommelier

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking/serving to be integrated in any national training curricula of the Sommelier Profession as part of their certification or continuous training.

-- |
Training for Physicians
Physician

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking to be integrated in the continuous training of medical doctors.

-- |
Training for Oenologist Profession
Oenologist

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking to be integrated in any national training curricula of the Oenologist Profession as part of their formal education or continuous training.

-- |
Market and Training Needs Analysis (M&TNA) Report
Market and Training Needs Analysis Reports

The Market and Training Needs Analysis Reports (M&TNA) and the respective National reports are one of the most important deliverables of the Partnership that may serve as valuable and comprehensive sources of information for professional actors in the whole wine business as well VET area. The M&TNA Report identifies VET needs of key job profiles taking into account differences in approaches, tools, structures, material as well as the issues related to European and national alcohol & health policy, regulatory framework and the health and social aspects of wine drinking.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail