Samarbetspartner

Partnerskap är nyckeln till programmet


Wine in Moderation syftar till att bygga partnerskap med alla berörda parter för att nå gemensamma mål.

Nyckelaktörer i den internationella vinvärdekedjan och representativa organ för olika aktörer kan delta i programmet som samarbetspartner och underteckna ett samförståndsavtal med WiM som innehåller programmets värderingar och principer samt ramen för åtgärder.


Programmets samarbetspartner:

  • Främjar samarbete och åtgärder inom deras valkretsar och med den nationella samordnaren, och
  • Stödjer programmet genom konkreta åtgärder.


Wine in Moderation har flera samarbetspartner inom den bredare vinvärdekedjan (hotell- och restaurangbranschen, yrkesgrupper, vinproducenter, yrkesverksamma i vinbranschen, konsumenter, osv.) som stödjer programmets utveckling och spridningen av dess budskap på en internationell nivå.


Inledande partnerskap har gett upphov till större nätverk, vilket leder till fler partnerskap på nationell och lokal nivå. De gör det åven möjligt för fler utbildningsaktiviteter med syfte att förebygga oansvarig kommunikation, försäljning och konsumtion.


Din förening är på något sätt kopplad till vinvärdekedjan; du skulle vilja delta och bli partner i Wine in Moderation; gå med i programmet, skicka oss mer information om din roll i vinvärdekedjan och ditt intresse för vår rörelse.


Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail