Minderåriga individer bör inte dricka. Ungdomar löper särskilt stor risk att skadas av överdriven alkoholkonsumtion eftersom det stör deras tillväxt, näringsstatus och personliga utveckling.

Att konsumera alkoholhaltiga drycker ökar sannolikheten för en olycka när du deltar i sport- och fritidsaktiviteter och minskar fysisk, sexuell och kommunikativ förmåga. (Negativa) effekter av alkoholmissbruk är dock mycket mer uttalade hos unga människor. Detta är både på grund av deras fysiska omognad och psykologiska faktorer.

Eftersom ungdomar fortfarande är i en fas av fysisk utveckling, har de oftast inte fullt utvecklad samma kapacitet att tolerera alkohol som vuxna. Det har också visat sig att de är mer benägna att utveckla ett alkoholberoende, om alkoholkonsumtionen påbörjas före vuxen ålder. Forskarna har funnit att ju tidigare man börjar dricka, desto större är risken för alkoholberoende senare i livet.

Alkohol påverkar också hjärnans utveckling hos unga människor. När hjärnan inte är fullt utvecklad, kan dess funktion i vuxen ålder påverkas.

Dessutom, är ungdomar större risktagare än vuxna, men har fortfarande sämre förmåga att fatta omdömesgilla beslut som återspeglas i de höga nivåerna av skador under tonåren; den unga hjärnan är känslig för alkoholskador och har mindre möjlighet att lyssna på kroppens tecken som säger åt dem att sluta dricka.

Alkohol som socialt smörjmedel för att avlägsna hämningar kan utsätta dem för stora risker.


FAMILJENS PÅVERKAN

Ny forskning från Storbritannien tyder på att tonåringar som dricker måttliga mängder av alkoholdrycker hemma med sina familjer är mindre benägna att berusningsdricka.

Föräldrar måste föregå med gott exempel på dryckesvanor som är socialt acceptabla. Det är därför viktigt att föräldrarna för en dialog med barnen.


Åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker

Stöd för att respektera försäljningsförbud till minderåriga

Lagstiftningen i varje EU-land återspeglar regionala och kulturella skillnader. Åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker varierar från land till land och sträcker sig vanligtvis från 16 till 21 års ålder. Eftersom alla EU-länder begränsar försäljningen till ungdomar, stödjer vinsektorn att konsumenter i alla åldrar bör vara väl informerade om minimiåldern som fastställts för att köpa och dricka alkohol.

Gränserna blir dock endast effektiva om respektive lands lagar efterlevs. Eftersom studier har visat att minderåriga personer fortfarande kan köpa alkoholhaltiga drycker oavsett åldersgränserna är det viktigt att brott mot reglerna lagförs. Den europeiska vinsektorn bidrar till att öka medvetenheten och att uppmuntra samhällets respekt för de lagar som styr minimiåldern för alkoholinköp.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.informationcouncil.eu
Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.


Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail