Hur mycket vin är för mycket?


Enligt tillgängliga vetenskapliga bevis och olika referenser som tillhandahålls av en mängd olika folkhälsomyndigheter, gäller följande:


Riktlinjer för måttlig lågriskkonsumtion:

- Upp till 2 dryckesenheter per dag för kvinnor.

- Upp till 3 dryckesenheter per dag för män.

- Inte mer än 4 dryckesenheter vid ett givet tillfälle.

- Alkohol bör undvikas i vissa situationer som graviditet, i kombination med vissa mediciner eller vid bruk av maskinell utrustning.

Alkoholkonsumtion: måttenheter
En dryckesenhet * representerar 10 g ren alkohol (densitet ca 0,8g/cl)som motsvarar:

~ 100 ml (96ml) vin på 13% vol

~ 100 ml (104ml) av mousserande vin på 12% vol

~ 60 ml (62.5ml) starkvin på 20% vol

~ 85 ml (83.5ml) av aromatiserat vin på 15% vol

(*) Denna term anger den genomsnittliga halten av ren alkohol uttryckt i de vanligaste konsumtionsenheter, även om volymer och konsumtionsriktlinjer varierar mellan olika länder.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu

Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail