Gravida kvinnor bör undvika alkohol

När en gravid kvinna dricker en alkoholhaltig dryck, strömmar alkoholen genom hennes blod in i barnets blod, vävnader och organ. Så när en gravid mamma dricker , dricker också barnet ett glas vin.

Att dricka alkohol kan skada barnets utveckling. Alkohol bryts ned mycket långsammare i barnets kropp än i en vuxens. Följaktligen förblir barnets alkoholhalt i blodet högt under en längre tid än moderns. Detta är mycket farligt och kan ibland leda till livslånga skador.

Att dricka alkoholhaltiga drycker under graviditeten kan leda till skador på barnet i form av missbildningar eller begränsningar av barnets förmågor, såsom:

  • Beteende och uppmärksamhetsproblem
  • Hjärtfel
  • Förändringar i form av ansiktet
  • Dålig tillväxt före och efter födseln
  • Dålig muskeltonus (spänningen i en vilande muskel) och problem med rörelse och balans
  • Problem med tänkande och tal
  • Inlärningsproblem


Man har inte kunnat bevisa att även en liten mängd alkohol under graviditet inte leder till möjliga fosterskador. Därför bör alkohol undvikas helt under graviditet.Kvinnor som är gravida eller som försöker bli gravida bör undvika att dricka alkohol. Det enda sättet att förhindra fosterskador är att inte dricka alkohol under graviditeten överhuvudtaget.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu
Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail