Dricka och köra - Överskrid aldrig gränsen för laglig alkoholkoncentration i blodet

Som med alla andra alkoholhaltiga drycker, påverkar vin förmågan att utföra vissa uppgifter, som exempelvis bilkörning.


Alkoholkoncentration i blodet (BAC) motsvarar mängden alkohol i blodet:

  • En nivå på 0,5 promille innebär att en individ har 0,5 g av alkohol i kroppen för varje liter blod.
  • Med ett standardglas innehållande 10 g alkohol, kommer alkoholkoncentrationen i blodet att öka med 0,2-0,3 för varje glas.
  • Alkoholkoncentrationen i blodet kommer att minska med cirka 0,2-0,1 per timme (¾ av ett standardglas eller 8 g alkohol per timme).
  • Alkoholkoncentrationen i blodet kommer att öka kraftigt när alkohol konsumeras på fastande mage.

Absorption av alkohol
Efter konsumtionen av alkoholhaltig dryck, absorberas alkoholen snabbt av magen och tarmen in i blodomloppet. Alkoholhalten i blodet beror på dryckesintagets hastighet och hur fort alkoholen bryts ner i levern. Den bryter ner alkohol med en konstant hastighet, så, om det finns mer alkohol i levern än dess förmåga att bryta ner, kommer den återstående alkoholen att cirkulera till andra organ och vävnader i kroppen, såsom hjärnan. Alkohol börjar vanligtvis att påverka hjärnan inom cirka fem minuter efter intaget.

Alkoholens påverkan på individer varierar beroende på storlek, fysisk sammansättning, kön, allmän hälsa, ämnesomsättning samt om alkoholen konsumeras med eller utan mat. Till exempel ökar en kvinnas alkoholkoncentration i blodet till en högre nivå än en mans eftersom kvinnor generellt sett är mindre och har mer fettvävnad per kg kroppsvikt än män. Män har också mer muskelmassa och kroppsvätska , därför är alkoholkoncentrationen i en kvinnas blod högre när hon konsumerar lika många glas som en man. Dessutom har kvinnor mindre av enzymet som metaboliserar alkohol i magen och levern.

På grund av de många faktorer som påverkar alkoholkoncentrationen i blodet, är det mycket svårt att bedöma den egna koncentrationen. Alkohol minskar stadigt en persons förmåga att köra fordon på ett säkert sätt. Nedan listas några av de vanligaste negativa konsekvenserna till följd av alkoholkonsumtion.


Alkoholens inverkan på förmågan att köra bil och andra fordon

Alkoholkonsumtionen ändrar väsentligt psykomotoriska funktioner, synintryck, samt beteende och attityd hos en person. Som sådan, har alkoholen en allvarlig inverkan på en persons förmåga att köra.


Konsekvenser på de psykomotoriska funktionerna för föraren

• Förarens reaktions- och samordningsförmågor minskar

• Förarens förmåga att bedöma hastighet, sträcka och position påverkas

• Förarens förmåga att följa en bana eller att möta en oväntad händelse påverkas


Konsekvenser för förarens sikt

• Förarens synfält reduceras och det perifera seende ändras

• Efter en radarblixt, återfår föraren sin syn senare än normalt

• Även med låga alkoholnivåer i blodet, försämras förarens förmåga se, följa och ta emot föremål


Konsekvenser för beteende och attityd

• Alkohol kan förändra körbeteende och öka aggressivitet samt även förumlighet

• Förare kan känna sig övermodiga som kan ge upphov till vårdslösa beslut


Det bästa är att inte dricka alkohol när du kör. I varje fall bör du aldrig överskrida den lagliga promillegränsen.


Av dessa skäl har myndigheterna lagreglerat alkoholhalter för körare.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu

Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail