Anvarighet

Vin och vinproducenter har alltid varit starkt kopplade till det lokala samhället både på landsbygden och i städerna. På grund av dessa förbindelser och vinproducenternas samverkan samhället, i kombination med den omfattande segmenteringen, var det svårt för vinsektorn att mäta, presentera och utvärdera alla de aktiviteter som stöder samhällets hållbarhet.

Det Europeiska forumet för alkohol och hälsa har som mål att övervaka frivilliga åtaganden. Att definiera mål, granska framstegen under vägen och utvärdera effektiviteten av åtgärderna är avgörande för att bygga upp förtroende bland intressenterna och att uppmuntra till meningsfulla och ansvarsfulla åtgärder. Genom att gå med i forumet, går varje medlem med om att regelbundet övervaka, utvärdera och rapportera sina prestationer.

Vinssektorn har tagit tillfället i akt och med inlämnandet av Wine in Moderation-Art de Vivre-engagemanget har den presenterat sitt bidrag till att säkra ansvarsfulla och måttliga dricksmönster och minska alkoholmissbruk.

Programmet har satt konkreta nyckelindikatorer som mäter både åtgärder och resultat. Eftersom WiM utvidgasmer och mer, utöver EU:s geografiska gränser och europeiska institutioner, stärks detta övervaknings- och utvärderingskrav ytterligare för alla WIM-medlemmar, oavsett om de kommer från EU-medlemsstater eller andra länder.

Prestanda för WIM-åtagandet bygger på nyckelindikatorer för att mäta investeringen och resultatet och mäts med stöd av alla nationella kontaktpunkter. Dessutom mäts och utvärderas effekterna och resultaten av WIM-aktiviteterna med stöd av externa oberoende företag (tredje organ).


För mer information läs Wine in Moderation-rapporterna:

Wine in Moderation - 2008-2018 2014 - 2016 2014-2015 (54p.)

http://10years.wineinmoderation.com/

Wine in Moderation Implementation Report 2014-2016

Wine in Moderation Implementation Report 2014-2015 - extended version

2014-2015 (2 p.) 2011-2013 2008-2010
Wine in Moderation Implementation Report 2014-2015 wimreport 2008-201005/12/2014 |
Wine in Moderation Commitment Final Report receives highest possible score - 100 per cent - from EAHF external evaluators
European Alcohol and Health Forum

The Wine in Moderation Commitment 2011-2013 submitted in 2014 reached excellence by receiving the highest possible score of 100%.

24/03/2014 |
The Wine in Moderation – Art de Vivre Programme scores an outstanding 93/100 for its reporting to the EAHF
European Alcohol and Health Forum

The 2013 intermediate report for the WIM commitment received the outstanding score of 93% in the 2013 assessment of EAHF monitoring activities, scoring way above the EAHF’s commitment average.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail