Vad är en alkoholenhet?

En alkoholenhet

En alkoholenhet eller ett standardglas anger det genomsnittliga innehållet av ren alkohol uttryckt i de vanligaste konsumtionsenheterna. Dock varierar storleken på alkoholportioner och riktlinjer för konsumtion mellan olika länder, beroende på kultur och tradition.


Även om alkoholenheten kan variera mellan 8 och 14 gram alkohol beroende på land, motsvarar en alkoholenhet på 10 gram alkohol:


ca 100 ml (96 ml) vin med 13 volymprocent

ca 100 ml (104 ml) mousserande vin med 12 volymprocent

ca 85 ml (83,5 ml) aromatiserat vin med 15 volymprocent

ca 60 ml (62,5 ml) starkvin med 20 volymprocent

Files attached to this article:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail