Tidpunkter

Tidpunkter för Winein Moderationsnyckelhändelser

Den europeiska vinsektorn skapade 2008 programmet "Wine in Moderation - Art de Vivre" i syfte att inspirera till en hälsosam livsstil som kan bidra till en minskning av alkoholrelaterade skador.

Sedan dess Wine in Moderation växt och blivit ett referensprogram i socialt ansvar både i den europeiska och internationella vinvärdekedjan.

Milestones of Wine in Moderation ~ Wine in Moderation blir den internationella rörelsen för samhällsansvar för hela vinsektorn.
~ WiM Association går med i International Organisation of Vine and Wine (OI V) som observatör.
~ Wine in Moderation expanderar till Sydamerika.~ Second Commitment-programmet till EA HF.
~ EU’s vinsektor sponsar WiM Association.~ Första gången som den europeiska vinsektorn förenar sig under ett gemensamt program.
~ Programmet Wine in Moderation startas av CEEV som ett åtagande gentemot EU’s forum för alkohol och hälsa

~ EU-strategi för att stödja medlemsstaternas insatser för att minska alkoholbetingade skador.

Files attached to this article:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail