Hur många gram alkohol finns i vin?

Alkoholinnehållet i alkoholhaltiga drycker varierar beroende på dryck. Lagen stipulerar att etiketter för alkoholhaltiga drycker måste ange mängden alkohol (etanol) som ingår i drycken, uttryckt i volymprocent (abv).


För att beräkna antalet alkoholenheter måste man veta hur många gram alkohol som den alkoholhaltiga drycken innehåller, samt hur alkohol uttryckt i volymprocent kan omvandlas till alkohol uttryckt i gram.


För att omvandla volym (t.ex. ml) till massa (t.ex. gram) och omvänt måste man känna till densiteten. Alkoholdensitet d=0,8 gram/ml.


Med andra ord: ett vin på 12,5 volymprocent innehåller 12,5 ml alkohol/100 ml vin x 0,8 gram/ml = 10 gram alkohol/100 ml vin.


Detta motsvarar 1 alkoholenhet (= 10 gram).

(En alkoholenhet kan utgöra mellan 8 och 14 gram alkohol beroende på land)


Detta gör det lätt att uppskatta hur många alkoholenheter som du konsumerar.


Exempelvis kan 125 ml vin (12,5 volymprocent) omvandlas till 1,25 alkoholenheter, medan 175 ml vin (12,5 volymprocent) kan omvandlas till 1,75 alkoholenheter.


Klicka på följande länkar för mer information om alkoholenheter, portionsstorlekar och alkoholriktlinjer.

Files attached to this article:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail