To offer you a better experience, our website uses some cookies. To continue the visit, please accept our cookie policy

I agree

Cookies information

Our site uses tools, such as cookies, to analyze and improve your experience. You can unsubscribe below:

Statistics

We use tools, such as Google Analytics, to track web traffic and verify the effectiveness of our site.

Necessary

Cookies required for essential services and features such as login forms, shopping cart integration and access control. Without them, our website cannot function properly and we cannot provide any services. Deactivation is not available.

These settings will be kept for 24h

Apie WiM

Socialinis tvarumas

Socialinis tvarumas

Anot Pasaulinės aplinkos ir plėtros komisijos, „tvari plėtra yra tokia plėtra, kuri atitinka dabarties poreikius, nekeldama pavojaus ateities kartų poreikiams“. Nors mes dažnai aptarinėjame aplinkos ir ekonomikos tvarumą, socialiniam tvarumui neskiriame dėmesio. Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas socialinį tvarumą taip apibrėžia: „Socialinis tvarumas – tai veiklos poveikio žmonėms – tiek teigiamo, tiek neigiamo – nustatymas ir valdymas. Labai svarbūs įmonės santykiai su suinteresuotas subjektais ir įsipareigojimas jiems. Tiesiogiai ar netiesiogiai įmonės daro poveikįsavo darbuotojams, vertės grandinės darbininkams, vartotojams ir vietinėms bendruomenėms, ir svarbu aktyviai tą poveikį valdyti.

Turint tai omenyje, vyno sektoriui tapo akivaizdu, kad būtina susitelkti į socialinį tvarumą, ir tai buvo išreikšta „Wine in moderation“ programoje.

Mūsų tvarios vyno kultūros vizija įrodo vyno sektoriaus pasiryžimą rūpintis vartotojais ir savo verslu atsižvelgiant į visus tvarumo aspektus.