To offer you a better experience, our website uses some cookies. To continue the visit, please accept our cookie policy

I agree

Cookies information

Our site uses tools, such as cookies, to analyze and improve your experience. You can unsubscribe below:

Statistics

We use tools, such as Google Analytics, to track web traffic and verify the effectiveness of our site.

Necessary

Cookies required for essential services and features such as login forms, shopping cart integration and access control. Without them, our website cannot function properly and we cannot provide any services. Deactivation is not available.

These settings will be kept for 24h

Apie WiM

Istorija

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
2007

ES forumas ragina imtis veiksmų.

Sukuriamas Europos Alkoholio ir sveikatos forumas (EAHF chartija), kaip ES strategijos, kuria siekiama palaikyti šalis nares mažinant alkoholio žalą, pamatas. Forumas atviras visiems subjektams, pasirengusiems prisidėti prie konkrečių įsipareigojimų.

2008

Europos vyno sektorius vienijasi priimdamas bendrą įsipareigojimą

„Wine in Moderation - Art de Vivre“ programa prasideda nuo asociacijų ir konfederacijų CEEV, COPA, COGECA ir CEVI įsipareigojimo EAHF. Programa skirta suvienyti ES vyno sektorių ir paskleisti visiems bendrą žinią apie saikingumą, paremtąšvietimu, moksliškai pagrįsta informacija ir savireguliacija.

2009

Pamatų statymas; švietimas, mokslas ir savireguliacija

Įsteigiama Vyno informacijos taryba (WIC) – mokslininkų tinklas, kurio tinklas – plačiau skleisti objektyvius mokslinius įrodymus apie vyną, sveikatą ir socialinius aspektus, įkuriant internetinę duomenų bazę.

2011

Atsinaujinimas ir žingsnis įpriekį

 • "Wine in Moderation" programa pratęsiama dar 3 metams, papildant ją naujais ir dar ambicingesniais tikslais.
 • Sukuriama WiM asociacija, kurios tikslas – koordinuoti ir apžvelgti WiM programos įgyvendinimą, išplečiant jos pasiekiamumą ir įtaką visame pasaulyje.
2012

Susitelkiama į profesinį švietimą ir vartotojų sąmoningumą.

Pradedama įgyvendinti ES finansuojama Švietimo partnerystės programa (Leonardo Da Vinci-VET Art de Vivre Partnership programme), kurioje dalyvauja 9 partneriai iš 7 šalių, veikiantys profesinio švietimo vyno ir sveikatos bei socialinių jo vartojimo aspektų srityje.

2013

„Wine in Moderation“ atsiveria Pietų Amerikai

Buvusi Europos politinė programa, WiM tampa tarptautiniu judėjimu – atsiveria Pietų Amerikai. Argentina tampa pirmąja ne Europos valstybe, prisijungusia prie WiM judėjimo.

2014

Atskaitingumas ir pripažinimas

 • Europos parlamentas pripažįsta WiM programos svarbą pranešime „Europos gastronominis paveldas: kultūriniai ir švietimo aspektai” (2013/2181(INI)).
 • Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) įtraukia „Wine in Moderation“ mokymus apie saikingą ir atsakingą gėrimą į profesinio lavinimo programą.
2015

Judėjimas tampa pasaulinis

WiM asociacija prisijungia kaip stebėtoja prie Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) ir tampa programine tema 38-ajame OIV kongreso (Maince, Vokietijoje).

2016

Ieji – augimo ir veiklos metai

Munskankarna tampa pirmąja vartotojų asociacija (27 000 narių), prisijungusia prie WiM asociacijos ir koordinuojačia programą Švedijoje.

2017

įtraukti, motyvuoti ir įgalinti

Wine in Moderation įveda bendrą registracijos sistemąvyninėms ir su vynu susijusiam verslui, kad pritrauktų daugiau dalyvių ir taptų patikimesnė. Registruokitės čia.

2018

švenčiamas WiM 10-metis, žvelgiama į ateitį

Wine in Moderation, kaip asocijuotas narys, prisijungia prie Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (UNWTO) ir dalyvauja 3-iojoje UNWTO Pasaulinėje vyno turizmo konferencijoje.

2019

Pradedama įgyvendinti nauja strategija

Wine in Moderation pradeda įgyvendinti naują strategiją ir pasitelkia naują vizualinę tapatybę.

1 12
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019