Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

ZODPOVĚDNĚ

Osoby nezletilé a mladiství

Osoby nezletilé a mladiství

Jaké jsou fyzické účinky alkoholu na mladé osoby?

Nezletilé osoby by neměly pít.

Vzhledem k tomu, že mladiství jsou stále ve fázi fyzického vývoje, není jejich tolerance vůči alkoholu plně vyvinuta, jako je tomu u dospělých.

Mladí lidé jsou proto konzumací alkoholu zvláště ohroženi, protože narušuje jejich růst, vývoj mozku (pití kdykoli před dokončením vývoje mozku může později nepříznivě ovlivnit jeho funkci), stav výživy a vývoj osobnosti.

!Excesivní pití v nárazových dávkách je obzvláště nebezpečné

Osoby nezletilé a mladiství

Co má nevyspělost společného s pitím alkoholických nápojů?

Mladí lidé riskují více než dospělí, ale nemají dostatek zkušeností a ani nejsou dostatečně zralí na rozhodování, což jsou všechno faktory, které mohou vést k vysoké míře zranění. Mladý mozek je citlivý na zranění způsobená alkoholem a hůře naslouchá signálům těla, které mu říkají, aby přestal pít.

Vysoká očekávání, která mnozí mladí lidé vkládají do alkoholu jako do společenského maziva, je někdy vystavují velkým rizikům. Neustálý proces změn a proměn, který mladí lidé zažívají a který ovlivňuje jejich osobnost i tělo, může navíc rychle usnadnit vznik psychické a fyzické závislosti na alkoholu.

Osoby nezletilé a mladiství

Má způsob, jakým moje rodina konzumuje alkoholické nápoje, vliv i na mě?

Rodičovský dohled nad konzumací alkoholu v rodinném prostředí může být nástrojem pro navázání rozhovoru mezi dětmi a rodiči o alkoholických nápojích. Tento přístup vyžaduje od rodičů, aby šli svým dětem příkladem a ukazovali jim pouze zodpovědné chování při konzumaci alkoholu, a pouze tehdy, když je to vhodné. Například aby si vychutnávali sklenku vína společně s jídlem, a to pouze v umírněném množství.

FAKT

FAKT

Rodiče by měli jít příkladem a podporovat umírněné a zodpovědné pití alkoholu.

Osoby nezletilé a mladiství

Minimální věk pro nákup alkoholických nápojů nebo pití na veřejnosti

Zákony v každé zemi odrážejí regionální a kulturní rozdíly. Zákonná omezení věku, od kterého si jednotlivci mohou kupovat alkoholické nápoje, se v jednotlivých zemích liší a obvykle se pohybují od 16 do 21 let.

Další informace o minimálním věku pro nákup alkoholu ve vaší zemi naleznete na webových stránkách vlády dané země. Nezapomeňte že v České republice platí zákaz podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.