Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

O nás

Jak to funguje?

Jak to funguje

Jak to funguje?

Jsme jedinečnou koalicí zodpovědných vinařských organizací, univerzit, úřadů a konzumentů vína z celého světa, jejímž cílem je prosazovat blaho a vyvážený životní styl a chránit vinařské tradice. Víno zodpovědně je mezinárodní a důvěryhodnou záštitou společenské odpovědnosti vinařského sektoru, která vyvíjí řadu aktivit a kampaní s cílem inspirovat k uvědomělé konzumaci vína.

Jak to funguje

NAŠE STRUKTURA

 • Asociace WiM

  Asociace WiM (Wine in Moderation) je mezinárodní asociace založená vinařskými svazy a významnými vinařskými společnostmi, která centrálně koordinuje program Víno zodpovědně a rozšiřuje jeho dosah a vliv po celém světě.

 • Národního Koordinátora WiM

  V každé zemi působí jeden nebo více národních koordinátorů, kteří zajišťují plánování, koordinaci, realizaci a kontrolu programu Víno zodpovědně ve svých zemích. Prostřednictvím svých aktivit a aktivit národních podporovatelů programu Wine in moderation/Víno zodpovědně (členové, vinařství, svazy, instituce, maloobchodníci a další národní zainteresované strany) jsou hnací silou a styčným bodem programu ve svých zemích nebo regionech a šíří poselství programu Víno zodpovědně.

 • Podporovatel WiM

  Podporovatel WiM je každý subjekt, který se k programu připojí na národní úrovni a aktivně podporuje program Víno zodpovědně pod vedením příslušného národního koordinátora WiM ve své zemi. Pro zapojení do programu Víno zodpovědně, klikněte zde.

 • Společnost Ambassador

  Naši ambasadoři jsou významné vinařské společnosti, které podporují naše úsilí na mezinárodní a národní úrovni a jsou příkladem v oblasti společenské odpovědnosti a aktivního zapojení. Ambasadoři úzce spolupracující s národními koordinátory a Asociací WiM hrají zásadní roli v programu Víno zodpovědně. Tam, kde neexistuje národní koordinátor, může ambasador realizovat aktivity programu Víno zodpovědně a podporovat jeho zavádění v příslušné zemi, a to v úzkém spojení s Asociací WiM. Jako ambasadoři se významné vinařské společnosti zapojují do konkrétního programu společenské odpovědnosti firem a posílí tak své vedoucí postavení v oblasti společenské odpovědnosti ve více než 25 zemích, kde program Víno zodpovědně působí.

 • CEEV - Comité Européen des Entreprises Vins

  CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins) jako zakládající člen Asociace WiM, je profesním sdružením vinařského průmyslu a obchodu s vínem v EU, a je tvůrcem a vlastníkem závazku "Víno zodpovědně".

 • Partner

  Partnerství jsou pro program klíčová. Partnerem se mohou stát hlavní aktéři mezinárodního hodnotového řetězce vína a mezinárodní sdružení různých zainteresovaných stran. Partneři podporují rozvoj programu a šíření jeho poselství v různých hodnotových řetězcích vína a na mezinárodní úrovni. Původní partnerství se značně rozšířila, což vedlo k vytvoření dalších partnerství na místních a národních úrovních a znásobení závazků v oblasti vzdělávání a prevence nezodpovědné komunikace, prodeje a pití alkoholu.

 • Jsme členem

  WiM asociace je také hrdým členem: