Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

Odborníci

Začněte

Začněte

Program Víno zodpovědně se snaží přizpůsobit kulturním a národním potřebám a je mozaikou různých národních výrazových prostředků.

V rámci programu Vino zodpovědně můžete rozvíjet aktivity menšího i většího rozsahu podle vašich zdrojů, působnosti, struktury, potřeb vašeho národního trhu atd.

Tyto aktivity mohou mít různou podobu, od vzdělání až po komunikaci, mohou být zaměřeny jak na odbornou veřejnost, tak na zákazníky a mohou se zabývat tradičními hodnotami vinařské kultury i sociálními a zdravotními riziky nadměrné konzumace alkoholických nápojů.

Nyní, když jste se zapojili do programu Víno zodpovědně, zaregistrovali se online a získali jste oprávněni používat naše logo a nástroje, jste připraveni na další krok.

Začněte

Co můžete udělat

01. Organizovat aktivity

Program Víno zodpovědně je vystaven na hlavním sdělení a logu, které oslovuje všechny zákazníky bez ohledu na jejich původ, generaci a pohlaví. Program vytváří společnou identitu, která spojuje všechny dohromady.

Používejte značku Vino zodpovědně (co-branding) a naše registrované logo na všech svých materiálech a předávejte naše nástroje zákazníkům a odborníkům na víno.

02. Posílit pozici odborníků na víno a propagovat zodpovědné obchodní praktiky

 • VZDĚLÁVÁNÍ

  Jádrem programu Víno zodpovědně je vzdělávání, a proto členové asociace WiM připravili semináře, vzdělávací programy a interní školení, aby zvýšili znalosti, dovednosti a kompetence odborníků na víno. Jejich cílem je, aby se lidé rozhodovali zodpovědně, na základě správných informací a v souladu se zdravým životním stylem, a aby se omezilo nesprávné a nadměrné požívání alkoholických nápojů.

  Vzdělávací programy probíhají a jsou organizovány na národní úrovni a mohou být přizpůsobeny tak, aby lépe odpovídaly potřebám konkrétních profesních skupin. Partnerství s konkrétními účastníky hodnotového řetězce umožňují zařadit více školení o zodpovědné konzumaci do učebních osnov vinařských odborníků (manažeři, enologové, sommelieři, HORECA atd.).

  Seznamte se s naším školením o zodpovědné práci nebo se obraťte na národního koordinátora, abyste se dozvěděli více o školeních, která jsou k dispozici ve vaší zemi.

 • ZODPOVĚDNÁ OBCHODNÍ KOMUNIKACE

  Zásady komunikace o víně

  Vinařský sektor se zavázal ke společenské odpovědnosti a vytvořil Zásady komunikace o víně, aby podpořil osvědčené postupy v obchodní komunikaci. I když se zákazníkům vína tradičně prezentují, nabízí a podávají způsobem, který nabádá k umírněnosti, je důležité stanovit zásady i pro reklamní propagaci vín.

  Tyto Zásady jsou stanoveny jako soubor základních pravidel, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky osvědčených obchodních postupů. Poskytují návod pro uplatňování osvědčených postupů pomocí národních samoregulačních mechanismů a firemních kodexů.

  Zásady se zaměřují na to, aby obchodní komunikace o vinařských produktech nepodporovala ani neschvalovala nadměrnou konzumaci nebo jakékoliv nadužívání alkoholu.

  Používejte Zásady komunikace o víně ve všech komunikačních materiálech způsobem, který je v souladu s národními právními předpisy.

03. Poskytovat informace o způsobech konzumace vína, které jsou v souladu se zdravým životním stylem a povzbuzují k dobré kondici.

V programu Víno zodpovědně je našim hlavním cílem nabídnout vinařskému sektoru jednotné a společné motto, které osloví zákazníky všech zemích, generací a pohlaví bez ohledu na to, kde a kdy si víno dopřávají.

Naše motto je prosté, a přitom silné a má plnou podporu celého vinařského sektoru:

Víno zodpovědně,

Vybírej, Pečuj, Sdílej

Motto je základem pro veškerou naši komunikaci (materiály, kampaně atd.) a jeho klíčové prvky jsou obsaženy v informačních kampaní, vzdělávání, materiálech pro cílenou komunikaci atd.

Jeho cílem je informovat zákazníky a přispět tak ke změně kultury, aby se střídmost stala módní záležitostí, a to tím, že:

 • budeme vzdělávat zákazníky, kteří si oblíbili víno, aby si ho dopřávali s mírou a zodpovědně, jako součást zdravé výživy a životního stylu.
 • budeme poskytovat vyvážené informace a seznamovat zákazníky s riziky nadměrné konzumace alkoholických nápojů a s výhodami umírněné konzumace vína, aby mohli činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí.

Jak můžete tyto informace předávat?

 • Kampaně
  Inspirované gastronomickým a kulturním dědictvím vína s cílem propagovat střídmost a zodpovědnost při pití vína jako kulturní a společenskou normu.
 • Informace pro zákazníky
  Předávat informace o zodpovědném pití a o tom, proč je lepší si víno vychutnat s mírou a v rámci zdravého životního stylu.

Národní kampaně plánují a připravují národní koordinátoři programu Víno zodpovědně ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami na národní úrovni. Vycházejí přitom z místních potřeb a kultury a zohledňují platnou legislativu. Kampaně se připravují na konkrétní události a v různých formách (plošné, šité na míru, online, offline, televizní apod.).

V posledních několika letech vznikala na národních úrovních potřeba kampaní šitých na míru, které byly vytvořené v rámci programu Víno zodpovědně. V případě zájmu o tyto kampaně získejte více informací v sekci Novinky.

Nyní, když máte veškeré informace, stáhněte si naši Příručku pro realizaci programu a nechte se inspirovat!