Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Souhlasím

Zásady cookies

Používáme cookies, abychom zajistili, že vám na našem webu poskytneme nejlepší služby. Pro pokračování přijměte naše zásady používání souborů cookies.

Analytické

Ke sledování návštěvnosti webu a ověřování efektivity našich stránek používáme nástroje, jako je například Google Analytics.

Nezbytné

Soubory cookies nezbytné pro poskytování základních služeb a funkcí, jako jsou přihlašovací formuláře, propojení s nákupním košíkem a kontrola přístupu. Bez nich nemohou naše webové stránky správně fungovat a my nemůžeme poskytovat žádné služby. Vypnout je není možné.

Nastavení bude uloženo 24 hodin.

O nás

Společenská udržitelnost

Společenská udržitelnost

Společenská udržitelnost

Podle Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj je "udržitelný rozvoj takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena možnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby”. Zatímco často hovoříme o ekologické a ekonomické udržitelnosti, sociální udržitelnost často zůstává stranou.

Global Compact OSN definuje společenskou udržitelnost následovně: "Společenská udržitelnost spočívá v identifikaci a řízení pozitivních i negativních dopadů podnikání na lidi. Kvalita vztahů uvnitř firmy a zapojení všech zainteresovaných skupin má zásadní význam. Firmy přímo či nepřímo ovlivňují to, co se děje se zaměstnanci, pracovníky, zákazníky i místními obyvateli v hodnotovém řetězci, a proto je důležité tyto dopady aktivně řídit."

Také vinařský sektor si uvědomil důležitost společenské udržitelnosti, a proto ji začlenil do programu Vína zodpovědně.

Naše vize udržitelné kultury vína je důkazem závazku vinařského odvětví, které se stará o své zákazníky a o své podnikání ve všech aspektech udržitelnosti.