ZWANGERE VROUWEN VERMIJDEN BEST DE CONSUMPTIE VAN ALCOHOL


Als een zwangere vrouw een alcoholisch drankje drinkt, komt de alcohol via haar bloed in het bloed, weefsel en organen van de baby terecht. Als een zwangere moeder een glas wijn drinkt, drinkt haar baby mee.


Het drinken van alcohol kan de ontwikkeling van de baby schaden. Alcohol breekt veel langzamer af in het lichaam van de baby dan in het lichaam van een volwassene. Het alcoholpromillage van de baby blijft daarom veel langer verhoogd dan dat van de moeder. Dit is bijzonder gevaarlijk en kan leiden tot levenslange schade.


Het drinken van alcoholische dranken tijdens de zwangerschap kan leiden tot foetaal alcoholsyndroom in de baby. Foetaal alcoholsyndroom is een reeks geboorteafwijkingen die worden waargenomen bij kinderen waarvan de moeder teveel alcohol heeft gedronken. Symptomen zijn onder andere:

  • Gedrags- en concentratieproblemen
  • Hartproblemen
  • Veranderingen in de vorm van het gezicht
  • Slechte groei, voor en na de geboorte
  • Slechte spiertonus en problemen met beweging en evenwicht
  • Problemen met denken en spraak
  • Leerproblemen


Deze medische problemen zijn levenslang en kunnen variëren van licht tot ernstig.


Er is geen niveau vastgesteld waarop het ongeboren kind geen schade oploopt. Dit is de reden waarom alcoholische dranken tijdens de zwangerschap vermeden moeten worden. Vrouwen die zwanger zijn of proberen zwanger te worden dienen geen enkele hoeveelheid alcohol drinken. De enige manier om foetaal alcoholsyndroom te voorkomen is om tijdens de zwangerschap geen alcohol te drinken.


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SOCIALE EN GEZONDHEIDSASPECTEN VAN WIJN OP WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU

NEEM BIJ TWIJFEL OVER UW DRINKPATROON EN GEZONDHEID ALTIJD CONTACT OP MET UW HUISARTS.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail