Er is vaak een verband gelegd tussen het regelmatig en met mate drinken van wijn en verschillende gezondheidsvoordelen. Maar, het risico wordt groter met elke slok meer dan 'met mate'!

Meer drinken dan de aanbevolen richtlijnen levert niet meer voordelen op, maar wel meer schade!

Dit algemeen aanvaarde verband wordt weergegeven in de J-curve (het J-vormige verband tussen het gezondheidsrisico en alcoholconsumptie).

J-curve
DE VOORDELEN VAN MET MATE CONSUMEREN VAN WIJN


In ontwikkelde landen zijn hart en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak, verantwoordelijk voor bijna 50% van alle overlijdensgevallen. Wetenschappelijke studies tonen steeds weer aan dat het met mate consumeren van alcoholische dranken door personen van middelbare leeftijd de risico’s als gevolg van kransslagaderaandoeningen en andere oorzaken vermindert met 25-30%, met name bij mannen ouder dan 40 jaar en bij vrouwen na de menopauze.


Gematigde wijndrinkers hebben een lagere kans op overlijden dan mensen die helemaal niets of juist erg veel drinken. Dit algemeen geaccepteerde verband staat bekend als de J-curve. Het relatieve risico op overlijden is het laagste onder lichte tot matige drinkers en hoger onder geheelonthouders. Maar, het risico wordt groter met elke slok meer dan 'met mate'. Hoewel licht tot matig drinken onder bepaalde omstandigheden beschouwd kan worden als “goed voor uw gezondheid”, levert meer drinken dan deze richtlijn geen extra voordelen op, alleen maar meer schadeRISICO'S GERELATEERD AAN OVERMATIGE CONSUMPTIE VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN


Bij overmatige consumptie van alcoholische dranken neemt de blootstelling aan een groot aantal risicofactoren toe. Deze wordt groter naargelang de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. Het is daarom van het grootste belang om misbruik te voorkomen. Misbruik van alcoholische dranken wordt gerelateerd aan een groot aantal chronische aandoeningen waardoor de kwaliteit van het leven drastisch lager wordt. Dit zijn onder andere hypertensie, hart- en vaatziekten, levercirrose, alcoholverslaving, verschillende vormen van kanker, aan alcohol gerelateerde hersenschade en een groot aantal andere problemen.


Naast de hoeveelheid alcohol is ook het drinkpatroon belangrijk. De eerste resultaten van een meta-analyse en andere onderzoeken ondersteunen de hypothese dat comazuipen schadelijk is voor het hart. De auteurs zijn van mening dat comazuipen beter vermeden kan worden - niet alleen wegens mogelijke effecten op het hart, maar ook de risico's op korte termijn, zoals ongelukken en geweld.


Naast gezondheidsproblemen als gevolg van overmatige consumptie van alcoholische dranken, zijn er ook sociale gevolgen, zowel voor de drinker als voor anderen in de samenleving. Gevolgen zijn onder andere schade voor familieleden (waaronder kinderen), vrienden en collega's, omstanders en vreemden.


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SOCIALE EN GEZONDHEIDSASPECTEN VAN WIJN OP WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU

NEEM BIJ TWIJFEL OVER UW DRINKPATROON EN GEZONDHEID ALTIJD CONTACT OP MET UW HUISARTS.

27/10/2013 | Matiging
Wine and Heart: How does it work?
Glass of red wine

Moderate consumption of alcoholic beverages is associated with lower levels of coronary heart disease.

04/10/2013 | Matiging
French paradox
Glass of red wine

The term French paradox refers to the observation that while both the French and Americans have a diet high in saturated fats, smoke cigarettes and exercise little - all risk factors for cardiovascular disease - the French have a significantly lower risk of getting cardiovascular disease than the Americans: 36% compared to 75%.

03/10/2013 | Matiging
J-curve
J-curve Moderate wine drinkers have a lower risk to die from any cause (lower total mortality risk) than those who abstain or drink heavily. This widely accepted association is known as the J-curve.

www.wineinformationcouncil.eu
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail