Minderjarigen zouden niet moeten drinken. Jongeren lopen groter risico op schade door overmatige alcoholconsumptie, omdat dit hun groei, voedingsstatus en de ontwikkeling van hun persoonlijkheid verstoort.

Er wordt erkend dat de consumptie van alcoholische dranken tijdens het sporten en recreatieve activiteiten de kans vergroot op ongelukken. Het vermindert de fysieke, seksuele en communicatieve capaciteiten. De (negatieve) effecten van alcoholmisbruik treden veel duidelijker op bij jongeren. Dit komt zowel door hun lichamelijke onvolwassenheid als door psychologische factoren.


Omdat jongeren nog in een lichamelijke ontwikkelingsfase zitten, hebben ze meestal nog niet hetzelfde vermogen als volwassenen ontwikkeld om met alcohol om te gaan. Er is ook waargenomen dat alcoholverslaving vaker optreedt als het alcoholgebruik voor de volwassenheid begint. Onderzoekers hebben waargenomen dat hoe eerder iemand begint met drinken, hoe hoger het risico op alcoholverslaving later in het leven.


Verder beïnvloedt alcohol de ontwikkeling van de hersenen bij jongeren. Drinken voordat de ontwikkeling van de hersenen voltooid is, en dan met name comazuipen, heeft waarschijnlijk een negatief op latere hersenfunctie.


GEESTELIJKE ONVOLWASSENHEID

Jongeren nemen daarnaast grotere risico's dan volwassenen maar hebben nog weinig ontwikkelde oordeelsvermogen. Deze factoren worden weerspiegeld in het grote aantal letselgevallen tijdens de puberjaren. Het jonge brein is gevoelig voor letsel door alcohol en is minder goed in staat om te luisteren naar lichaamssignalen die aangeven dat hij moet stoppen met drinken.

De hoge verwachtingen van veel jongeren over alcohol om sociaal iets losser te worden, door het wegnemen van remmingen, kan ze blootstellen aan grote risico's.

Verder kan het constante proces van verandering en transformatie in de persoonlijkheid en fysiologie van jongeren snel leiden tot een psychologische en lichamelijke verslaving aan alcohol.


INVLOED VAN DE FAMILIE

Recent onderzoek uit Groot-Brittannië suggereert dat tieners (boven de 18 jaar) die thuis met hun families met mate alcoholische dranken proeven, minder snel toegeven aan comazuipen.

Ouderlijk toezicht op alcoholconsumptie binnen de familie kan een instrument bieden voor het opzetten van een dialoog over alcohol tussen ouder en kind. Deze methode vereist ondersteunende ouders, om te garanderen dat zij alleen gematigd drinkgedrag bij hun kinderen stimuleren, en alleen als dat kan. Ouderfiguren moeten het voorbeeld geven bij het vastleggen en bevorderen van sociaal geaccepteerde drinkpatronen.


MINIMUMLEEFTIJD VOOR VERKOOP VAN ALCOHOL

Steun aan het verbod op verkoop aan minderjarigen

Wetten in de verschillende EU-lidstaten zijn een weerspiegeling van regionale en culturele verschillen. Wettelijke beperkingen op de leeftijd waarop mensen alcohol kunnen kopen verschillen per land en variëren meestal tussen 16 en 21 jaar. Omdat alle EU-landen wettelijke beperkingen opleggen aan de verkoop aan jongeren, steunt de wijnsector dat consumenten van alle leeftijden goed geïnformeerd moeten zijn over de minimumleeftijd die is vastgelegd voor het kopen en drinken van alcohol.

Wettelijke beperkingen ten aanzien van de minimumleeftijd voor verkoop kunnen echter alleen effectief zijn ze gehandhaafd worden. Handhaving is erg belangrijk, omdat onderzoek aantoont dat minderjarigen nog altijd alcoholische dranken kunnen kopen, ongeacht wettelijke beperkingen. Dit is mogelijk het gevolg van onvoldoende of inconsistente handhaving, met name als er in de samenleving weinig zorgen bestaan over wettelijke handhaving. De Europese wijnsector zal bijdragen aan bewustwording en het stimuleren van maatschappelijk respect voor de wetten die de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol reguleren.


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SOCIALE EN GEZONDHEIDSASPECTEN VAN WIJN OP WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU

NEEM BIJ TWIJFEL OVER UW DRINKPATROON EN GEZONDHEID ALTIJD CONTACT OP MET UW HUISARTS.


Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail