DRINKEN EN RIJVAARDIGHEID - HET TOEGESTANE ALCOHOLPROMILLAGE VOOR VERKEERSDEELNEMERS MAG NOOIT OVERSCHREDEN WORDEN.

Net als bij andere alcoholische dranken heeft de consumptie van wijn invloed op de capaciteit om bepaalde activiteiten zoals autorijden uit te voeren.


Het alcoholpromillage is de hoeveelheid alcohol in de bloedstroom:

 • Een alcoholpromillage van 0,5 promille betekent dat er voor elke liter bloed 0,5 gram alcohol in het lichaam aanwezig is.
 • Met een standaardglas van 10 g alcohol neemt het alcoholpromillage voor elke standaarddosis normaliter 0,2-0,3 toe.
 • Het alcoholpromillage neemt meestal af met ongeveer 0,2-0,1 per uur (¾ tot 1 standaardglas, of 8 g alcohol per uur).
 • Het alcoholpromillage neemt sneller toe als alcohol op een lege maag wordt genuttigd.

OPNAME VAN ALCOHOL

Na consumptie van een alcoholische drank wordt de alcohol snel door de maag en darmen in de bloedstroom opgenomen. Het alcoholpromillage na het drinken van een specifiek aantal drankjes hangt af van de drinksnelheid en de snelheid waarmee de alcohol in de lever wordt afgebroken. De lever breekt alcohol met een constante snelheid af. Als er meer alcohol in de lever zit dan deze kan afbreken, zal de resterende alcohol via de bloedsomloop naar de andere lichaamsorganen en -weefsels stromen, zoals de hersenen. Alcohol begint ongeveer 5 minuten na het inslikken in te werken op de hersenen.

De invloed van alcohol op de mensen hangt grotendeels af van de grootte van het lichaam, lichamelijke conditie, geslacht, algemene gezondheid, metabolisme en/of de omstandigheden waaronder de alcohol wordt genuttigd (d.w.z. al dan niet met voedsel). Het alcoholpromillage van een vrouw neemt meestal sneller toe dan dat van een man, omdat vrouwen meestal kleiner zijn en meer vetweefsel per kilo lichaamsgewicht hebben dan mannen. Mannen hebben meer spiermassa en water in het lichaam. De concentratie alcohol in het bloed van een vrouw is daarom hoger dan bij een man die dezelfde hoeveelheid drank consumeert. Vrouwen hebben ook minder enzymen die alcohol in de maag en lever afbreken.

Het is erg moeilijk om het eigen maximale alcoholpromillage te bepalen, omdat er zoveel factoren meespelen. Alcohol vermindert de capaciteit tot het veilig besturen van een motorvoertuig. Hieronder staan enkele veelvoorkomende negatieve gevolgen van de consumptie van alcoholische dranken.


EFFECTEN VAN ALCOHOL OP DE RIJVAARDIGHEID

De consumptie van alcoholische dranken heeft grote invloed op psychomotorische functies, het gezichtsvermogen en op het gedrag en houding. Alcohol heeft als zodanig een grote impact op de rijvaardigheid van mensen.


Gevolgen voor de psychomotorische functies van de verkeersdeelnemer

 • Het reactievermogen en de coördinatie van de verkeersdeelnemer worden slechter
 • De inschatting van snelheid, afstand en de plaats van het voertuig wordt beïnvloed
 • De vaardigheid in het volgen van een traject of het reageren op een onverwachte gebeurtenis wordt slechter.


Gevolgen voor het gezichtsvermogen van de verkeersdeelnemer

 • Het gezichtsveld van de verkeersdeelnemer wordt kleiner en de perifere visie verandert.
 • Na een flits zal de verkeersdeelnemer later dan normaal zijn gezichtsvermogen terugkrijgen
 • Zelfs met een laag alcoholpromillage wordt de vaardigheid in het zien, volgen en scherpstellen van voorwerpen slechter


Gevolgen voor gedrag en houding

 • Alcohol kan het rijgedrag beïnvloeden en reacties kunnen agressief of nalatig worden
 • Verkeersdeelnemers kunnen overmoedig worden, een gedrag dat kan leiden tot roekeloze beslissingen

Het dringende advies is om geen alcoholische dranken te drinken als u aan het verkeer gaat deelnemen. Het maximale alcoholpromillage voor verkeersdeelnemers mag nooit overschreden worden!


Om deze redenen hebben autoriteiten wettelijke grenzen vastgesteld voor het alcoholpromillage van verkeersdeelnemers.


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SOCIALE EN GEZONDHEIDSASPECTEN VAN WIJN OP WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU

NEEM BIJ TWIJFEL OVER UW DRINKPATROON EN GEZONDHEID ALTIJD CONTACT OP MET UW HUISARTS.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail