Wijn: en cultuur van matiging


Sinds mensenheugenis heeft wijn zich ontwikkeld als onderdeel van het leven, de cultuur en de voeding. De rol van wijn, als een blijvend cultureel symbool van het goede leven, is in de loop der tijd geëvolueerd en veranderd van een belangrijke voedingsbron; in een culturele aanvulling op eten en gezelligheid, verenigbaar met een gezonde levensstijl.

De kunst van de wijnbouw en vinificatie is ook geëvolueerd. Niettemin is tijdens deze lange historische weg, één ding ongewijzigd gebleven en nooit veronachtzaamd; de associatie van wijn met gastronomie, oorsprong, lokale kwaliteitsproducten in een beschaafde sociale context.

Culturele waardering van wijn weerspiegelt de diversiteit van de wijngebieden, het savoir-vivre en culinaire gebruiken. Kwaliteitsproducten zetten aan tot gematigde consumptiepatronen, omdat alleen door met mate en langzaam van wijn te genieten, de unieke, complexe smaken en het karakter volledig tot hun recht komen.

De wijnsector levert een economische, sociale, agrarische en ecologische bijdrage van onschatbare waarde. Wijngebieden over de hele wereld produceren een eindeloze variëteit aan uitstekende producten. Hoewel wijn een natuur product blijft, hebben technologische innovaties gezorgd voor betere hygiëne en controle van het productieproces en daarmee bijgedragen aan de productie van wijnen die afgestemd zijn op de smaak van hedendaagse consumenten. Vandaag de dag, met een afname in de totale consumptie van wijn, kiezen consumenten steeds vaker voor wijnen met een hogere kwaliteit, waarvan ze met mate genieten als onderdeel van een moderne, duurzame en gezonde levensstijl.

Maar, in tegenstelling tot de inherente cultuur van wijn, hebben veel landen te maken met zorgwekkende trends in alcoholmisbruik, vooral met betrekking tot het zogenaamde comazuipen in bepaalde leeftijdsgroepen, met ernstige juridische, wettelijke, economische en sociale implicaties en gevolgen voor de gezondheid. Ondanks de wereldwijd geconstateerde verschillen in wijnconsumptie, tonen studies aan dat gematigde consumptie de algemene norm blijft; slechts een minderheid van mensen maakt misbruik van wijn.

Het erkennen van de gezondheidsrisico’s en de negatieve sociale en economische gevolgen die kunnen worden veroorzaakt door misbruik van alcoholische dranken en het feit dat verantwoorde consumptiepatronen van wijn verenigbaar zijn met een gezonde levensstijl leiden ertoe dat de hedendaagse wijncultuur een gemeenschappelijk engagement moet inhouden van de stakeholders om ervoor te zorgen dat verantwoord en gematigd drinken de sociale norm blijft.


Verantwoorde en gematigde consumptie van wijn moet worden bevorderd:
Wijn wordt pas dan echt ten volle gewaardeerd."

1.Culture
Wine: A culture of Moderation

Wine has evolved as part of life, culture and diet since time immemorial. As an enduring cultural symbol of fine life, the role of wine has evolved over time, changing from an important source of nutrition to a cultural complement to food and conviviality compatible with a healthy lifestyle.

The art of viticulture and winemaking has also evolved. Nevertheless, in this long historical path, one thing remains unchanged and has never been neglected; the association of wine with gastronomy[A1] , history, tradition[A2] , origin, local quality products and dignified social settings.

Cultural appreciation of wine reflects the diversity of the wine regions[NF3] , the savoir-vivre and culinary habits. Quality products incite moderate consumption patterns, as it is only by savouring wine moderately and slowly that its unique complex flavours and character can be fully appreciated and enjoyed.

The wine sector and its economic operators, bring an invaluable economic, social, agricultural and environmental contribution. Wine regions [A4] across the world produce an endless variety of superb products. While wine remains a natural product, technological innovations [A5] have provided better hygiene and control of the production process, contributing to the production of wines suited to contemporary consumers' palate. Today, with the overall consumption of wine declining, consumers increasingly choose higher quality wines to be enjoyed in moderation as part of a modern, sustainable and healthy lifestyle.

However, in contrast to the inherent culture of wine, many countries are experiencing concerning trends in alcohol misuse, especially related to so-called binge drinking amongst a particular socio-economic and age group, with major health, judicial, economic and social implications. Despite the differences in consumption witnessed worldwide, studies show moderate consumption remains the general norm; only a minority of people misuse the high-quality beverage that is wine.

Recognising the health dangers and the negative social and economic consequences that can be caused by the misuse of alcoholic beverages and the fact that responsible consumption patterns of wine are perfectly compatible with a healthy lifestyle, today’s culture of wine must include a common stakeholder commitment to ensuring that responsible and moderate drinking remains the social norm.

"Responsible and moderate consumption of wine must be promoted: wine is only appreciated to its fullest in moderation.[A6] "


[A1]Link: Food

[A2]Link: History & Tradition

[NF3]Link Regions

[A4]Link: Regions

[A5]Link: Technology & Innovation

[A6]Link: Moderation

04/07/2015 |
Unesco list welcomes Champagne and Burgundy
Unesco World Heritage

The famous vineyards and cellars of Champagne and Burgundy were added to the famous Unesco World Heritage List last 4 July joining other wine regions already included on the list.

01/07/2014 |
The legacy of wine in Argentina
Establecim Antonio Tomba The production and consumption of wine in Argentina dates back to over four hundred years ago when the first specimens of Vitis vinifera were brought to the Americas by the Spanish colonizers in the early 16th century.
25/06/2014 | Cultuur
Italian wine region of Piedmont is added to the UNESCO World Heritage List
The heart of Piedmont is one of the latest United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage List sites. The recognized area, which counts around 25,000 acres, includes Barolo, Barbaresco, Nizza Monferrato and Barbera, the “infernots” of Monferrato, Canelli and Moscato d’Asti and the castle of Grinzane Cavour.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail