A kiskorúak számára az alkoholfogyasztás kerülendő. A mértéktelen alkoholfogyasztás a fiatalok esetében különösen veszélyes, mivel szervezetük növekedésére, táplálkozásukra, személyiségfejlődésükre van hatással.


Elfogadott tény, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása sport- és rekreációs tevékenységek során növeli a baleset valószínűségét, a fizikai, szexuális és kommunikációs képességekre negatívan hat ki. Az alkohol negatív hatásai egy fiatal szervezetben hatványozottan jelentkeznek, aminek hátterében a testi éretlenség és pszichológiai tényezők állnak.

A még testi fejlődésben lévő kamaszok szervezete jellemzően nem képes az alkoholt a felnőttek szintjén tolerálni, de azt is megfigyelték, hogy az alkoholfüggőség is nagyobb valószínűséggel alakul ki azoknál, akik még a felnőttkor elérése előtt kezdenek el alkoholt fogyasztani. A kutatók úgy találták, hogy minél korábban kezd el valaki alkoholt fogyasztani, annál nagyobb eséllyel válik alkoholfüggővé későbbi életében.

Az alkohol továbbá az agy fejlődésére is kihat a fiataloknál, így annak fogyasztása, különösen rohamivás formájában, károsan befolyásolhatja az agyi funkciókat a teljesen még ki nem fejlett agy esetében.


SZELLEMI ÉRETLENSÉG

Ráadásul a fiatalok a felnőtteknél bevállalósabbak, ugyanakkor döntéshozatali képességük még nem elég fejlett, amit a kamaszkori baleseti sérülések magasabb száma is mutat. A fiatalok agya alkohol okozta károsdásra érzékenyebb, illetve az ivás abbahagyására utaló testi jelzéseket is hajlamosabb figyelmen kívül hagyni.


A fiatalok az alkoholtól nagymértékben azt várják, hogy a gátlások leépítésével a társadalmi érintkezést megkönnyítse, amivel saját magukat komoly veszélyeknek teszik ki.


Az ebben a korban folyamatosan megélt fiziológiai, pszichológiai átalakulás, változás a fiataloknál gyorsan hozzájárulhat pszichológiai és fiziológiai alkoholfüggőség kialakuláshoz.


A CSALÁD BEFOLYÁSA

Egy brit kutatás kimutatta, hogy az otthon, a családi körben mérsékelt mennyiségű alkoholtartalmú italt kóstoló tizenévesek kevésbé hajlamosak a rohamivásra.


A családi körben, szülői felügyelet mellett megvalósuló alkoholfogyasztás az alkoholról folyó szülő-gyermek közötti párbeszéd kialakulásához is lehetőséget nyújt. Ehhez az kell, hogy a szülők a gyermekük felé kizárólag mértékletes, megfelelő alkalmakhoz kapcsolódó alkoholfogyasztás kultúráját kommunikálhatják. A szülőknek a társadalmilag elfogadott alkoholfogyasztási szokások tekintetében példaadással kell elöl járniuk.


ALKOHOLVÁSÁRLÁSI KORHATÁR

A fiatalkorúak számára történő értékesítés tilalmának betartatása

Az egyes EU-tagállamok vonatkozó belső szabályozásában megmutatkoznak a regionális és kulturális különbözőségek. A törvényes alkoholvásárlási korhatár országonként eltér, de jellemzően 16 és 21 év között mozog. Mivel mindegyik tagállam korlátozza az alkoholtartalmú italok fiataloknak történő értékesítését, a borágazat is fontosnak tartja, hogy a fogyasztók minden korosztályban kellően tájékozottak legyenek az alkoholvásárlási és -fogyasztási korhatár tekintetében.


A törvényes korhatárok megszabásának csak akkor van azonban értelme, ha azok betartását ki is kényszerítik. A betartatás nagyon fontos, mivel tanulmányok azt mutatják, hogy a törvényi korlátozások ellenére a fiatalkorúak még mindig tudnak vásárolni alkoholtartalmú italokat, ami valószínűsíthetően az elégtelen vagy nem kellőképpen következetes kikényszerítés eredménye, különösen azon közösségekben, ahol a jogérvényesítést nem veszik mindig túl komolyan. Az európai borágazat arra törekszik, hogy az alkoholvásárlási korhatár ismerete és tiszteletben tartása erősödjön.

A BOR EGÉSZSÉGÜGYI-TÁRSADALMI VONTAKOZÁSAIVAL KAPCSOLATBAN ITT TALÁL RÉSZLETES INFORMÁCIÓT: WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU

AMENNYIBEN ALKOHOLFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA KAPCSÁN BÁRMI KÉTELYE MERÜLNE FEL, KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL!
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail