A BARBARIZMUS LETŰNTE

Európában a borkultúra már a rómaiak előtti időkben megjelenik: az ókori Görögországban in költők, történetírók, művészek zengték a bor dicséretét, Ezópus és Homérosz műveiben is gyakran megjelenik. Görögországban a borfogyasztás azonban a felsőbb osztályok privilégiuma volt. Dionüszosz, a bor görög istene, nemcsak a bor mámorító erejének volt szimbóluma, de társadalmi és egyéb jótékony hatásainak is. Dionüszosz a műveltség letéteményese, törvényhozó, békeszerető, továbbá a mezőgazdaság és színház istene is. Thuküdidész ókori görög történetíró szerint “a Földközi-tenger térségében élő népek barbarizmusból való kiemelkedése akkor kezdődött, amikor elsajátították az olajfák és a szőlő művelését”.

A MÉRTÉKLETESSÉG DICSÉRETE

A bor az ősidőktől fogva az európai élet, kultúra, étrend részeként fejlődött. A borkészítés a Római Birodalom növekedésével az egész a Mediterráneumban elterjedt, a mai is létező nagy borrégiók ekkor alakultak ki. A borkészítés már ekkor pontosságot igénylő művelet, amely különféle szőlőfajták és művelésmódok kialakulását segítette elő. A bortárolást és -szállítást lehetővé tevő hordó-, majd a palackhasználat is elindul, sőt – ahogy egyes vidékek bora különös írre tesz szert – az eredetvédelmi rendszerek csírái is megjelennek. A borkészítés egyre kifinomultabbá válásával a bor népszerűsége is arányosan növekszik, a Birodalom minden nagyobb városában jellemzően feltűnnek a borkimérések.

SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA ELTERJEDÉSE EURÓPA-SZERTE

A századok során a borkészítés művészete Franciaország, Spanyolország, Németország és Britannia egyes részeire is átterjedt. Ekkorra a bor már a napi étrend fontos eleme, az testesebb, tüzesebb borok jöttek divatba. A bor élvezetének hagyománya a középkorban is fennmarad, részben azért mert a ivóvíz minőségének bizonytalansága miatt az étkezéseket inkább borral kísérték. Ugyanekkor az egyházi szerzetesrendek gazdálkodásának köszönhetően az egész kontinensen fejlődött a szőlő- és borkultúra, ennek köszönhetően alakultak ki a földrész legmagasabb színvonalú szőlőbirtokai. A bencés rend, például, Európa egyik legnagyobb bortermelője volt champagne-i, burgundiai és bordeaux-i birtokokkal, de Németországban a Rajna-vidéken és Frankföldön is jelen voltak. A kereskedők és a nemesség minden étkezés mellé bort fogyasztott, pincéikben komoly készleteket tartottak.
A XVI. században a bor a sör kifinomultabb alternatívájaként jelent meg és ahogy a borkínálat egyre változatosabbá vált, a fogyasztási szokások időnkénti változtatása népszerűvé vált a fogyasztók körében. A korábbi századokhoz képest már nagyobb kedvvel folyt a vita a borfogyasztás előnyeiről és hátrányairól. Az Erzsébet-kori Angliában Shakespeare írja “a jó bor jó barát, csak tudni kell hozzá”, amivel hallgatólagosan a mértéktelen borfogyasztás korabeli meglétére is utal. Shakespeare korában Londonban már elérhető volt a tiszta ivóvíz, ami a borágazat számára egy új korszak eljövetelét jelentette.

A bor aranykora

A XVII-XVIII. században jellemző fejlettebb termelési módokkal egyes borok egyre kifinomultabb minőségűekké váltak, megjelent az üvegpalack és parafadugó használata, egyidejűleg pedig feltalálták a dugóhúzót is. A bordeaux-i vörösborok holland, belga, német, ír és skandináv kereskedők körében kivívott elismertségének köszönhetően a francia borágazat felszállóágba kerül. Bordeaux a bort kávéra és egyéb, népszerű újvilági termékekre cserélte be, ami elősegítette a bor szerepének megerősödését a kialakulófélben lévő világkereskedelemben.

Bár a XIX. századot számos vidéken a bor aranykorának tartják, nem volt mentes tragikus fordulatoktól. 1863 körül a szőlő gyökerét szívogató filoxéra gyökértetű fertőz meg több francia ültetvényt. Amikor felfedezték, hogy az amerikai szőlőfajták a filoxérának ellenállnak, amerikai fajtákat kezdtek telepíteni több francia borvidéken; az ennek nyomán létrejövő hibridek további változatosságot hoztak a borok világába.


A BOR NAPJAINKBAN
Az elmúlt 150 évben a borkészítés tudománya és művészete egy teljes forradalmat élt át. A hűtési technológiák feltalálásával az erjedési hőmérséklet egyszerűen szabályozható és így magas minőségű borok készítésre akár forró égövi viszonyok mellett is lehetőség nyílik. A szüretelőgépek megjelenésével a szőlőbirtokok mérete megnőtt, a termelési hatékonyság egyre javul. Bár a folyamatosan növekvő piaci igények a borok egyediségének megőrzésével egyidejűleg történő kielégítése komoly kihívást jelent a termelők számára, a technológia elősegíti, hogy a minőségi borok folyamatosan elérhetőek legyenek a piacon.
A borok élvezete korunkban tisztelgés a borkészítés időtlen művészete előtt és egyben kifejezi a bor történelmi jelentőségét, az európai kulturális sokszínűségben játszott kiemelkedő szerepét.


ÉLJÜK ÁT A BORT!
Ne csak igya, ismerje is meg a bort! A bor nagyobb élmény, ha tudjuk egyedi jellegzetességeit minek köszönheti, de sose feledjük, hogy csak mértékkel érték!
A borfogyasztás életkorfüggő: kiskorúak számára tilos! Terhes nők az alkoholtartalmú italok fogyasztásától tartózkodjanak! Járművezetés esetén alkoholt ne fogyasszunk, de legalábbis a járművezetők számára megengedett véralkoholszintet ne lépjük túl!
kérdéses esetben kérje ki szakorvos véleményét!
14/09/2016 | Kultúra
The history of Greek wine

Throughout the age-old history of Greek wine, the association of vine and wine has been inextricably linked with the inhabitants of this corner of the world, in every nook and cranny of the country. And so, inevitably, any account of the history of Greek wine will encompass elements relating to Greece’s culture, economy, religion, social as well as everyday life, and include the regions where viticulture, winemaking and wine consumption flourished.

24/04/2016 | Kultúra
Archaeologists discover ancient mosaic with message: 'Be cheerful, enjoy your life'
Excavation of the ancient mosaic, which dates back to 3rd century BC Anadolu Agency

The mosaic shows a skeleton reclining with a pitcher of wine and loaf of bread alongside Greek text that reads: 'Be cheerful, enjoy your life'.

05/01/2016 | Kultúra
How wine contributed to the creation of modern Europe

An archaeological project has challenged assumptions that the Early Iron Age wine trade was simply a coastal activity. Through analysis of ancient wine containers found in Central Europe, an EU-funded researcher has asserted that early European trade was more complex than previously thought.

18/07/2014 | Kultúra
Top 10 Wine Poems
"Wine and poetry have long enjoyed a happy relationship, the one often fuelling the other. But while wine has served as a poet’s muse since time immemorial, a number of scribes have gone a step further and penned odes to wine, from English romantic poet Percy B. Shelley rhapsodising about the vine’s “kindling clusters” to Chilean poet Pablo Neruda describing wine as the “starry child of the earth with your feet of purple or topaz blood.”
01/07/2014 | Kultúra
Malbec: Argentina’s Flagship
Vines in Argentina Malbec is Argentina's flagship variety, and the country has the largest Malbec acreage in the world. This variety originally comes from South West France, where it is called Cot and features a hard, tannic style. Due to its intense color and dark hues, wines obtained from this variety were once called “the black wines of Cahors.” These wines consolidated their prestige in the Middle Ages and gained full recognition in modern times.
09/12/2013 | Kultúra
Traditional Georgian winemaking method makes the list of Intangible Cultural Heritage of Humanity
Jugs used for making wine

On 4 December 13, Qvevri, the traditional Georgian winemaking method, was added to the List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail