Για να σας προσφέρουμε μια πιο ευχάριστη εμπειρία, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Για να μείνετε στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε να δεχτείτε την cookie policy

Συμφωνώ

Πληροφορίες για τα Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως cookies, για να αναλύσει και να βελτιώσει την εμπειρία σας. Μπορείτε να διαγραφείτε παρακάτω:

Στατιστική

Χρησιμοποιούμε εργαλεία, όπως το Google Analytics, για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στον ιστό και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του ιστότοπού μας.

Απαραίτητο

Απαιτούνται cookies για βασικές υπηρεσίες και λειτουργίες όπως φόρμες σύνδεσης, χρήση καλαθιού αγορών και έλεγχος πρόσβασης. Χωρίς αυτούς, ο ιστότοπός μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες. Η απενεργοποίηση δεν είναι διαθέσιμη.

Αυτές οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν για 24 ώρες.

Σχετικά με το WIM

Κοινωνική βιωσιμότητα

Κοινωνική βιωσιμότητα

Κοινωνική βιωσιμότητα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (World Commission on Environment and Development), «βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους» . Και παρόλο που συχνά γίνεται συζήτηση για την περιβαλλοντική ή οικονομική βιωσιμότητα, η κοινωνική βιωσιμότητα αναφέρεται σπάνια. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact) ορίζει την κοινωνική βιωσιμότητα ως εξής: «Η κοινωνική βιωσιμότητα πραγματεύεται την αναγνώριση και διαχείριση των επιδράσεων, θετικών και αρνητικών, μιας επιχείρησης στους ανθρώπους. Η ποιότητα των σχέσεων μιας εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν την τύχη των υπαλλήλων τους, των εργατών στην αλυσίδα αξίας, των πελατών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζονται την επιρροή τους με δική τους πρωτοβουλία.»

Με αυτό ως δεδομένο, η σημασία της ενασχόλησης του αμπελοοινικού τομέα με την κοινωνική βιωσιμότητα έγινε πλέον ξεκάθαρη και οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος Wine in Moderation.

Το όραμά μας για έναν βιώσιμο οινικό πολιτισμό αποδεικνύει τη δέσμευση του αμπελοοινικού τομέα, ο οποίος νοιάζεται για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της.