Το «Wine in ModerationArt de Vivre» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τον οινικό κλάδο, με στόχο να εμπνεύσει έναν υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ζωής και να συμβάλει στη μείωση των βλαπτικών συνεπειών του αλκοόλ.

Το πρόγραμμα Wine in Moderation βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, στην εκπαίδευση και την αυτορρύθμιση, με στόχο τόσο την οργάνωση και την ενδυνάμωση του ευρύτερου οινικού κλάδου διεθνώς, όσο και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη και με μέτρο κατανάλωση.

Το πρόγραμμα Wine in Moderation είναι η δέσμευσή μας "για μια βιώσιμη οινική κουλτούρα που εμπνέει συνεχώς έναν υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ζωής".

Our vision
A sustainable culture of wine.

-- |
Wine in Moderation Commitment
European Commission

In the framework of the EU Public Health policy and for the first time ever, the European Commission adopted in October 2006 a specific EU Strategy to Support Member States in reducing alcohol-related harm.

-- |
Growing Social Responsibility Movement

When the Wine in Moderation Programme was launched in 2008, it was a big step for the wine sector. For the first time, all relevant actors within the European wine industry had come together to develop a comprehensive programme to promote responsibility and moderation in wine consumption.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail