Υποστηρικτές WiM

Υποστηρικτές WiM είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Wine in Moderation σε εθνικό επίπεδο, ενστερνίζονται τις αρχές, αξίες και στόχους του προγράμματος και στηρίζουν ενεργά την υλοποίησή του υπό την καθοδήγηση του αντίστοιχου Εθνικού Συντονιστή WiM της χώρας τους.

Εταιρείες, οργανώσεις, ακαδημίες, ινστιτούτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κι αρχές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αλυσίδα αξίας του οίνου, που θέλουν να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν το πρόγραμμα Wine in Moderation, χωρίς να έχουν απαραίτητα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν ως υποστηρικτές της Wim.


O υποστηρικτής WIM, αναλαμβάνει δράσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται προκειμένου να ενθαρρύνει την και υπεύθυνη και με μέτρο κατανάλωση οίνου και να υποστηρίξει τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος.


Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ως υποστηρικτής WiM, κάντε κλικ εδώ.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail