Ποιοί είμαστε;

  • Ο διεθνής συντονισμός του προγράμματος γίνεται από τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό WiM Association.
  • Σε κάθε χώρα, υπάρχουν ένας ή περισσότεροι Εθνικοί Συντονιστές WiM που υποστηρίζουν το σχεδιασμό, το συντονισμό, την υλοποίηση και τηn ευθύνη του προγράμματος στην εκάστοτε χώρα.
  • Μαζί με τους Υποστηρικτές WiM, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, στηρίζουν ενεργά μια κουλτούρα του οίνου που εμπνέει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και συνεισφέρει στην πρόληψη και μείωση των βλαβών που προκαλούνται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
  • Κορυφαίες εταιρείες οίνων στηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, δίνοντας το παράδειγμα με τον ηγετικό τους ρόλο και τις συνεισφορές τους στην κοινωνική ευθύνη. Οι κορυφαίες αυτές εταιρείες είναι οι Εταιρείες Πρέσβειρες του προγράμματος Wine in Moderation.


Μάθετε περισσότερα για τους φορείς του προγράμματος στις επόμενες σελίδες.


ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

.

Κόσμος
Ευρώπη
  • Εθνικό πρόγραμμα “Wine in Moderation”
  • WIM Δραστηριότητες

Παρακαλώ επιλέξτε χώρα

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail